Hjärnceller framkallar feber

| |

Varför vi får feber har länge varit en gåta. Nu har forskare vid Linköpings universitet identifierat de celler i hjärnans blodkärl som är nödvändiga för att framkalla en feberreaktion.

Feber är kroppens svar på infektion eller inflammation och ett sätt att försvara sig mot till exempel virus eller bakterier.

– Alla har feber någon gång då och då. Genom att förstå mekanismerna bakom feber kan vi också få förståelse för hur nya läkemedel och behandlingar kan fungera, säger forskaren Anders Blomqvist vid Linköpings universitet.

Äntligen svar på feberfrågan

Men hur uppfattar hjärnan att det finns en inflammation eller infektion i kroppen? Förklaringen finns hos mottagarstrukturer, eller receptorer, på utsidan av blod-hjärnbarriären som uppfattar cytokinerna. Receptorerna vidarebefordrar signalen till celler som sitter på insidan av kärlväggarna i blod-hjärnbarriären – de så kallade endotelcellerna. De börjar producera den hormonliknande molekylen prostaglandin E2 som i sin tur aktiverar receptorer i kroppens termostat, hypotalamus, och feberreaktionen inleds.

Fyllt kunskapsluckan

I en studie på möss framgår att endotelcellerna i hjärnan är de enda celler som faktiskt behövs för att framkalla en feberreaktion.

– Våra fynd avgör en fråga som debatterats under flera decennier. Beviset för att det faktiskt endast är endotelcellerna i hjärnan som behövs för att starta en feberreaktion har inte funnits förut. Det är en kunskapslucka som vi nu fyllt, säger Anders Blomqvist.

Läs hela studien här.

(Källa: forskning.se)

Stock-adobe.com

Föregående

Geriatriska nutritionsdagarna 2022

Kan livet förlängas genom ändrad kost?

Nästa