Sockerbitar på rad

Sugar intake guide

The European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition have developed a guide to sugar intake in infants, children and adolescents. This…

Senaste aktuellt om Dietisten

Glad midsommar med Dietistens hat trick

I Dietistens sista utgåva för vårterminen behandlas en rad aktuella ämnen – givetvis finns material om Covid 19. Denna gång uppmärksammas nutritionsbehandling i hemmet efter att patienterna fått lämna sin sjukhusvistelse. En annan högaktuell artikel är ”Folkhälsa = Jämlik hälsa?” som bygger på en intervju med docent Louise Bennet. Hon har under en rad år…


Många vill ha reglering för att bromsa överviktstrenden

Idag presenterar Cancerfonden en ny rapport om kopplingen mellan övervikt och cancer. Mer än varannan vuxen i Sverige har övervikt eller fetma, och därmed förhöjd risk att insjukna i cancer. Land efter land presenterar nya åtgärder, men här halkar Sverige efter. En färsk demoskopundersökning som Cancerfonden beställt visar nu att allmänheten efterfrågar politiska insatser för att minska risken för övervikt och fetma bland barn och unga. – Trenden mot allt fler överviktiga är inte bra, den behöver brytas. Det vore ansvarsfullt…