Senaste aktuellt om Dietisten

Temanummer Obesitas

Dietisten #2.21 De uppdaterade kanadensiska riktlinjerna vid obesitasbehandling (vuxna) har fått stor uppmärksamhet internationellt. Även i Sverige. Socialstyrelsen som också håller på att ta fram rekommendationer har visat stort intresse. Dietisten ägnar denna utgåva (samt nästa) mycket utrymme åt detta ämne eftersom riktlinjerna innebär en på många sätt radikal förskjutning av hur vården bör förhålla…

Tandhälsa hos barn beroende av mammans kostkunskaper

I nummer 1.21 av Dietisten skriver leg dietist Kajsa Asp om tandhälsa, och vi gör nu denna artikel tillgänglig digitalt här för alla. Under senare tid har det blivit allt mer tydligt att dietistkompetens behövs inom tandvården. Munhälsa och nutrition är intimt förknippade, varför ett kunskapsutbyte mellan dietist och tandvårdspersonal är av stor vikt. Läs…


Ny version av livsmedelsdatabasen

Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas har nu uppdaterats På sidan “Sök näringsinnehåll” finns nu uppdaterade värden i livsmedelsdatabasen. I den nya versionen finns flera uppdateringar. Till exempel finns nya näringsvärden och nya livsmedel inom grupperna barnmat och vegetariska produkter. Fel som upptäckts i den i tidigare versionen 20200116 är nu rättade. Flera livsmedel har fått justerade värden på…

Större risk för svår covid vid typ 2-diabetes

Foto: Mufid Majnun Personer med typ 2-diabetes har signifikant ökad risk för att behöva intensivvård vid covid-19. Det visar en studie som omfattar data om 2,6 miljoner svenskar varav en halv miljon från diabetesregistret. Studien visar även på ökad dödlighet vid covid-19 hos dem med typ 2-diabetes. I Sverige har omkring en halv miljon diabetes,…