Senaste aktuellt om Dietisten

Tandhälsa hos barn beroende av mammans kostkunskaper

I nummer 1.21 av Dietisten skriver leg dietist Kajsa Asp om tandhälsa, och vi gör nu denna artikel tillgänglig digitalt här för alla. Under senare tid har det blivit allt mer tydligt att dietistkompetens behövs inom tandvården. Munhälsa och nutrition är intimt förknippade, varför ett kunskapsutbyte mellan dietist och tandvårdspersonal är av stor vikt. Läs…

Dietisten tema Pediatrik har lämnat tryckeriet

Det sker mycket för närvarande inom området barn- och ungdom utifrån ett kost och hälsoperspektiv. Fetma och födoämnesöverkänslighet är självklara aktuella teman, men det finns även andra nyheter att presentera, bl a kommer nu en helt ny ICD-diagnos för barn med ätsvårigheter. Missa heller inte dietist Kajsa Asps referat från Fortbildningsdagarna för barndietister 2021. God…


Vi har koll på Nyckelhålet – mer än hälften väljer det

Nyckelhålet är en av de mat-märkningar som konsumenter känner till allra bäst. 97 procent av alla konsumenter i Sverige har hört talas om Nyckelhålet. Det gäller oavsett kön, utbildningsnivå, inkomst och bostadsort. Kännedomen är något lägre bland unga, men de som känner till märkningen är å andra sidan mer positiva till den än äldre. Det…