Senaste aktuellt om Dietisten

Redråds möte

Dietistens redaktionella råd på plats

Det är inte utan ett stort mått av stolthet som Dietisten nu kan presentera sina första medarbetare. Samtliga är namnkunniga och varmt uppskattade personer inom området kost, nutrition och hälsa, kända för sin yrkeskompetens och sitt kunskapsdjup, liksom för sin integritet och sitt patos för den vetenskapliga metoden. Välkomna! Möt Dietistens redaktionella råd

Tidskriften Dietistens första utgåva

3 skäl att prenumerera på Dietisten

Nu är det en månad sedan vi berättade om lanseringen av en ny tidskrift, Dietisten. Och vilket positivt mottagande initiativet har fått. Många är nyfikna och välkomnar möjligheten att få tillgång till en modern tidskrift riktade direkt till sig. Tack för alla uppmuntrande ord – det sporrar oss! Det är påtagligt att dietisten är mån…

Kvinna funderar

Har du en fråga om Dietisten? Vi har säkert svaret.

Har du frågor om Dietisten? Det skulle t.ex. kunna vara frågor som: Varför kommer det en ny tidskrift som heter Dietisten? Vem är det som står bakom? Vad är förhållandet till Dietistaktuellt och DRF? Och den där appen? Hur fungerar det att läsa tidigare Dietistaktuellt och kommande Dietisten digitalt i samma app? Måste jag prenumerera…

Läs tidskriften i mobilen

Läs Dietistaktuellt digitalt i ny app

Den tidigare digitala tidskriftshyllan för Dietistaktuellt bestod av bläddringsbara pdf-filer. Nu har vi ersatt den gamla tidskriftshyllan med en betydligt bättre digital läsupplevelse. Dels för att gränssnittet är betydligt enklare och mer tillgängligt, dels för att den nya hyllan har en betydligt ökad funktionalitet. Praktiska tillägg som läsvänligt artikelläge, talsyntes och en efterlängtad sökfunktion är…


Bröd utan gluten

Nationella riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki – klara!

I samband med att en ny version av Nationellt vårdprogram för celiaki lades fram vid årsskiftet, finns nu också i ett komplement efterlängtade Riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki. Riktlinjerna är framtagna av dietister under ett redaktörskap av dietist specialiserad i pediatrik, Elin Malmberg Hård av Segerstad. I Dietistaktuellt 6.17 argumenterade dietisterna Elin Malmberg Hård af…