Inspirationsvideor för cancerprevention

Dietisternas Riksförbund har tillsammans med Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC), Cancerfonden, Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet tagit fram inspirationsvideor om hälsosamma levnadsvanor för cancerprevention. Syftet…

Diabetesfonden utlyser projektbidrag

Svenska Diabetesförbundets forskningsfond Diabetesfonden utlyser projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans. Ansökningsperiod 20 juni-15 september. Läs mer på https://www.diabetes.se/forskning/Diabetesfonden/forskningsanslag/

Senaste aktuellt om Dietisten

Extra material Dietisten #2.22 finns nu digitalt

Extra sommarläsning Nu finns ytterligare intressanta artiklar tillgängliga i vår tidskriftshylla. Nicholas Levak skriver om ”Hjärnhälsa” Intresset för hjärnhälsa är mycket stort just nu. Vi lever längre och längre och hjärnan är ofta den svagaste länken när vi åldras. Det saknas fortfarande effektiva läkemedel för demenssjukdomar och vi har lärt oss att det är lättare…

Dietisten tema obesitas

Dietisten går från klarhet till klarhet och det är tack vare alla kompetenta och generösa kollegor där ute som med glädje och entusiasm delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Utvecklingen av Dietisten har bara börjat! Ägarskifte Dietisten gör snart ett ägarskifte och den nya ägaren har stora ambitioner att utveckla tidningen med flera…


Mat ur papperskasse

Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem

Myndigheternas gemensamma målbilder för arbetet med ett hållbart livsmedelssystem Hur kan vi som myndigheter bidra till att vår mat produceras och konsumeras på ett sätt som är hållbart för planeten, människan och näringslivet? Vilka utmaningar ser aktörerna i systemet och vad behöver göras på kort och lång sikt för ett mer hållbart svenskt livsmedelssystem? En…

Sittande grupp människor lyssnar

Myndigheter samverkar för hälsa i ett förändrat klimat

Tio svenska myndigheter, däribland Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten, har beviljats projektmedel för att starta upp en fördjupad samverkan om hälsa i ett förändrat klimat. Syftet är att vässa klimatanpassningsarbetet i Sverige genom att harmonisera och kvalitetssäkra deltagande myndigheters mål för klimatanpassning, prioritering av åtgärder samt gemensamma kriterier för uppföljning. Angreppssättet för myndigheternas samverkan ska göras genom…

WHO Collaborating Center for Migration and Health Data and Evidence vid Uppsala Universitet

Lite information om WHO Collaborating Center for Migration and Health Data and Evidence vid Uppsala Universitet. Internationell mödra- och barnhälsovård vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, har utsetts till WHO Collaborating Center för migration och hälsa – det första i Sverige och det tredje i världen inom samma kategori. Det pågår ständigt…