Senaste aktuellt om Dietisten

Temanummer Obesitas

Dietisten #2.21 De uppdaterade kanadensiska riktlinjerna vid obesitasbehandling (vuxna) har fått stor uppmärksamhet internationellt. Även i Sverige. Socialstyrelsen som också håller på att ta fram rekommendationer har visat stort intresse. Dietisten ägnar denna utgåva (samt nästa) mycket utrymme åt detta ämne eftersom riktlinjerna innebär en på många sätt radikal förskjutning av hur vården bör förhålla…

Tandhälsa hos barn beroende av mammans kostkunskaper

I nummer 1.21 av Dietisten skriver leg dietist Kajsa Asp om tandhälsa, och vi gör nu denna artikel tillgänglig digitalt här för alla. Under senare tid har det blivit allt mer tydligt att dietistkompetens behövs inom tandvården. Munhälsa och nutrition är intimt förknippade, varför ett kunskapsutbyte mellan dietist och tandvårdspersonal är av stor vikt. Läs…


Vinnova satsar på precisionsmedicin för diabetes typ 1

Forskare i Göteborg medverkar i en innovationsmiljö för precisionshälsa som just fått 40 miljoner kronor i en utlysning från Vinnova. Med hjälp av stora kvalitetsregister för diabetes, artificiell intelligens och ett potentiellt diabetesvaccin hoppas forskarna hitta nya modeller som kan förutse vilka barn som riskerar att insjukna i diabetes typ 1. Projektet kallas ASSET (AI…

En kamera som går att svälja ska hjälpa människor att äta rätt

En kamera i en kapsel som går att svälja och mäter din matsmältning med artificiell intelligens. Det låter som science fiction men kan bli verklighet inom några år. Örebroforskarnas mål är att hjälpa människor att äta rätt och att underlätta för företag att ta fram hälsosamma produkter – och de har fått 12.5 miljoner kronor…

Diabetes typ-2 och hjärtkärlsjukdom ger en ökad risk för förtida död – ”Visar hur viktigt det är med rätt diabetesbehandling”

En person med typ 2-diabetes som också har en hjärtkärlsjukdom, löper fyra gånger så stor risk för förtida död som en person med typ 2-diabetes som inte har en hjärtkärlsjukdom. – Det visar hur viktigt det är med rätt behandling av typ 2-diabetes, säger professor Johan Jendle, som idag tisdag 28 september presenterar en ny…