Senaste aktuellt om Dietisten

Fått senaste numret utan prenumeration?

Har du fått senaste numret av Dietisten utan en prenumeration? Då Dietisten fått ett sådant positivt genomslag, ansåg vi på redaktionen att det skulle vara en god idé att låta alla dietister som ännu inte gjort någon bekantskap med tidskriften att få det senaste numret tillsänt sig för att själv kunna avgöra huruvida man fortsättnings…

Dietistens första höstnummer tema allergi & celiaki

Dietistens fjärde utgåva 2020 med tema Allergi &  Celiaki distribueras i dagarna. I denna utgåva berättar Daniel Agardh, adjungerad professor och forskargruppschef vid Lunds universitet, om sitt intressanta forskningsprojekt kring virus som orsak till utvecklingen av celiaki.  Forskningen har fått stor internationell uppmärksamhet och dessutom i hård konkurrens blivit tilldelad 23 miljoner kronor från amerikanska…


Vegetarisk kost ger positiva effekter vid kranskärlssjukdom

Patienter som åt vegetarisk kost under fyra veckor fick flera positiva effekter. Det visar en uppmärksammad studie vid Universitetssjukhuset Örebro. Patienterna var inlagda på hjärtkliniken efter en hjärtinfarkt. ”De fick lägre nivåer av det onda kolesterolet. Vilket i sin tur minskar utvecklingen av åderförkalkning”, säger forskare Demir Djekic. Avhandling: Demir Djekics avhandling Novel and Traditional…

Vita piller

Antibiotika kopplat till ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom

Antibiotikakonsumtion, särskilt bredspektrum-antibiotika, kan vara associerat med en ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och dess undergrupper ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Harvard Medical School som publicerats i tidskriften The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Associationen mellan antibiotika och IBD kvarstod när forskare jämförde IBD-patienter och…