Håll basen grön

Håll basen grön

DRF:s infografik tas fram för att belysa hälsosamma och hållbara matvanor samt dietisters betydelse för befolkningens hälsa.      

Senaste aktuellt om Dietisten

Extra material Dietisten #2.22 finns nu digitalt

Extra sommarläsning Nu finns ytterligare intressanta artiklar tillgängliga i vår tidskriftshylla. Nicholas Levak skriver om ”Hjärnhälsa” Intresset för hjärnhälsa är mycket stort just nu. Vi lever längre och längre och hjärnan är ofta den svagaste länken när vi åldras. Det saknas fortfarande effektiva läkemedel för demenssjukdomar och vi har lärt oss att det är lättare…

Dietisten tema obesitas

Dietisten går från klarhet till klarhet och det är tack vare alla kompetenta och generösa kollegor där ute som med glädje och entusiasm delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Utvecklingen av Dietisten har bara börjat! Ägarskifte Dietisten gör snart ett ägarskifte och den nya ägaren har stora ambitioner att utveckla tidningen med flera…


Njurmedicinskt vårmöte

Njurmedicinskt vårmöte

Den 8–10 maj hålls Njurmedicinskt vårmöte i Göteborg. Det kommer hållas föreläsningar och seminarier med läkare, sjuksköterskor, tekniker, fysioterapeuter, kuratorer och dietister inom ämnet njurmedicin. Snart kommer ett preliminärt schema och anmälan öppnas för de som är intresserade av att delta. Läs mer och anmäl dig här. Adobe.stock.com

Ny sensor mäter blodsockret

Ny sensor mäter blodsockret

En liten sensor baserad på nanoteknik, stor som ett riskorn, ska kunna implanteras under patientens hud och mäta blodsockret kontinuerligt. Om norska teknikföretaget Lifecare lyckas kan det bli slut på att sticka fingret flera gånger om dagen. Forskningsprojektet som Lifecare-sensorn är en del av heter Forgetdiabetes och syftet är just att underlätta vardagen för alla som…

Snusare löper ökad risk att dö i förtid

Snusare löper ökad risk att dö i förtid

Personer som snusar löper högre risk att dö en för tidig död än icke-snusare. Den högre dödligheten kan inte förklaras av socioekonomiska faktorer. Studien är den hittills största i sitt slag i världen. Hjärt-kärlsjukdomar och övriga orsaker (andra än hjärt-kärlsjukdomar och cancer) stod för de flesta av dödsfallen. Även dödligheten i cancersjukdomar var något förhöjd…