Senaste aktuellt om Dietisten

4 aktuella artiklar i Dietisten nr 2

Smakprov på innehåll  i Dietisten tema obesitas & diabetes I april kommer Dietistens andra utgåva med tema obesitas & diabetes. Första numret av Dietisten med tema pediatrik fick ett mycket positivt mottagande och nummer två har för avsikt att matcha sin föregångare med ytterligare intressanta artiklar inom det aktuella ämnet. Till exempel finner du dessa…

Premiär – första utgåvan av Dietisten ute

Nummer Ett – Uno – One … Första utgåvan av nya tidskriften Dietisten är nu färdig och tryckt och på väg till din brevlåda. Detta om du har anmält din prenumeration innan den 15 februari. Distributionen över landet kan variera, så om tidningen inte kommit fram än, så är den på väg. Möjligheten att läsa…

Redråds möte

Dietistens redaktionella råd på plats

Det är inte utan ett stort mått av stolthet som Dietisten nu kan presentera sina första medarbetare. Samtliga är namnkunniga och varmt uppskattade personer inom området kost, nutrition och hälsa, kända för sin yrkeskompetens och sitt kunskapsdjup, liksom för sin integritet och sitt patos för den vetenskapliga metoden. Välkomna! Möt Dietistens redaktionella råd

Tidskriften Dietistens första utgåva

3 skäl att prenumerera på Dietisten

Nu är det en månad sedan vi berättade om lanseringen av en ny tidskrift, Dietisten. Och vilket positivt mottagande initiativet har fått. Många är nyfikna och välkomnar möjligheten att få tillgång till en modern tidskrift riktade direkt till sig. Tack för alla uppmuntrande ord – det sporrar oss! Det är påtagligt att dietisten är mån…


Nationella rekommendationer från Kost & Näring – nu klara!

Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola inleddes 2017 av föreningens fokusgrupp Förskola och skola är nu klara. Rekommendationerna syftar till att påtagligt reducera antalet avvikelser, att bidra till rimligare förväntningar på individuella måltidshänsyn samt att lägga en gemensam grund för dialog och likvärdiga bedömningar i avvägningar och…

Vänner

Vart tredje barn med leukemi har D-vitaminbrist

En tredjedel av barn med leukemi i Sverige har för låga halter av D-vitamin redan vid diagnosen. Låga värden kan också associeras med sämre överlevnad hos barn upp till 6 år, enligt en ny forskningsstudie vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. – Normala D-vitaminnivåer är positivt både för friska och sjuka barn. Det kan vara så att…