​Ny avdelning för vuxna med ätstörningar

| |

Nu öppnar en helt ny vårdavdelning för patienter med ätstörningar på Högsbo sjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Satsningen har gjorts för att förbättra vården för vuxna patienter med ätstörningar och erbjuda vård närmare hemmet.

Den nya avdelningen finns på Högsbo sjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och har åtta vårdplatser. Här erbjuds heldygnsvård till patienter över 18 år. Hit har även öppenvårdsmottagningen för patienter över 25 år flyttat, vilken tidigare låg i Olskroken. Det innebär att hela vårdkedjan för specialiserad ätstörningsvård nu samlas i en och samma byggnad.
– Vi är glada att vi är med och kan bidra till utvecklingen av ätstörningsvården. Genom integrering av olika vårdformer och ett ökat samarbete mellan dessa två enheter kommer detta leda till en högre kvalitet på vården. Dessutom är omgivningen kring Högsbo sjukhusområde i sig en läkande miljö med en grönskande park precis utanför, säger Suzanna Lundblad, som är vårdenhetschef på den nya avdelningen 618.

Avdelningen är efterlängtad då beslutet om att inrätta en avdelning togs av sjukhusstyrelsen redan i juni 2014.
– Det är en process som fått ta sin tid för att kunna skapa de bästa förutsättningar för en samlad vårdkedja för våra patienter, med all vård på en och samma plats. Det är viktigt då den här patientgruppen behöver ett tätt samarbete mellan heldygnsvården och den specialiserade
öppenvården, menar Suzanna Lundblad.

Ett konkret exempel på detta är att några av medarbetarna kommer att arbeta både på vårdavdelningen och på mottagningen, vilket skapar kontinuitet i behandlingen. Sammanslagningen främjar även samarbeten med övriga psykiatriska verksamheter på sjukhuset, bland annat med BUP i vården av ungdomar med ätstörningar mellan 18 och 24 år.

Tidigare har den största delen av vården till vuxna patienter med ätstörningar, som har varit i behov av heldygnsvård, bedrivits i privat regi på andra orter runt om i landet. Det har lett till att patienterna gått miste om den sociala kontakten med familj och vänner, vilket kan inverka negativt på deras hälsa.

Den nya vårdavdelningen på hemmaplan bidrar till att de närstående kan vara mer delaktig i vården, som visat sig ha positiva effekter på behandlingen av unga vuxna, enligt tidigare forskning. Ett exempel på ökad delaktighet är att de närstående också ska få stöttning i form av familjesamtal, parterapi och anhörigutbildning. Här har även patientföreningen för ätstörningar, Frisk & Fri, hjälpt till i planeringen av avdelningen och bidragit med några värdefulla synpunkter under arbetets gång.
– Det är glädjande att våra patienter kan få ha sina närstående hos sig, då de spelar en avgörande roll för tillfrisknandet. Men även att vi får bättre möjligheter att bedriva klinisk forskning om vad som orsakar ätstörningar och hur man bäst behandlar dem för att bidra ännu mer till utvecklingen av den framtida vården, säger Suzanna Lundblad.

FAKTA:

  • På den nya vårdavdelningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, mentalskötare, sjukgymnast, och psykolog. Vid behov finns tillgång till dietist.
  • Satsningen på att samla all vård till Högsbo går även i linje med den regionala utvecklingsplanen som är beslutad för vuxenpsykiatrin inom Västra Götalandsregionen. Den har som mål att utveckla ”ätstörningsvården mot en specialiserad behandling i hela vårdkedjor med differentierat utbud av heldygnsvård, dagvård, mobila team och öppenvård för olika åldersgrupper”
  • Den nya vårdavdelningen ska kunna ta emot cirka 100 patienter per år och hjälpa till att minska behovet av köpt vård från privata aktörer som ligger på cirka 10 miljoner kronor per och sker företrädesvis i Varberg, Mora eller Stockholm
  • Den beräknade driftskostnaden för den nya avdelningen är cirka 13,9 miljoner per år.
  • Verksamheten kommer att bedrivas i projektform de första åren för att se hur kostnaden för valfrihetsvården, det vill säga behandlingshem/heldygnsvård vid ätstörning påverkas.

Källa: Västra Götalandsregionen

Föregående

Dietister kritiska till Apotekets kampanj kring kosttillskott

Risk för bakteriesmitta kan öka när mat utsätts för ljus

Nästa