1 av 3 cancerfall kan förebyggas

| |

Antalet cancerfall i Sverige fortsätter att öka men hälsosamma levnadsvanor minskar risken att drabbas. Mer frukt och grönt, fibrer och fysisk aktivitet och en minskad mängd charkprodukter rött kött, sötade drycker, alkohol och kaloririka livsmedel sänker cancerrisken med ca 30 procent.
World Cancer Research Fund (WCRF) har under decennier samlat aktuell forskning om samband mellan mat, vikt och fysisk aktivitet, och insjuknande i cancer samt canceröverlevnad. Resultaten ligger till grund för rekommendationer om hur cancer kan förebyggas och används av till exempel Livsmedelsverket, Världshälsoorganisationen (WHO) och The European Society for Clincial Nutrition and Metabolism (ESPEN).
Dietisternas Riksförbund arbetar sedan 2015 med att översätta och sprida WCRF:s råd i Sverige och dietisten fyller en viktig roll för att uppnå deras vision om ”en värld där ingen får cancer som hade kunnat förebyggas”. Arbetet finansieras delvis av Socialstyrelsen inom ramen för regeringens strategi för bättre vård vid kroniska sjukdomar.
Sveriges första nationella konferens om matvanornas betydelse för cancerprevention arrangeras 23-25 januari 2017, med Dr Rachel Thompson från WCRF som huvudtalare. Konferensen är en viktig del i arbetet att sprida budskapet om hur cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.
10 råd för att minska risken för cancer

  • Håll en hälsosam vikt
  • Var fysiskt aktiv minst 30 minuter dagligen
  • Undvik energität mat och sockerrika drycker
  • Ät mer grönsaker, frukt, baljväxter och fullkorn
  • Begränsa intaget av rött kött och undvik charkuterier
  • För cancerprevention, drick inte alkohol
  • Ät mindre salt och undvik mögliga livsmedel
  • Kosttillskott minskar inte risken för cancer – ät hälsosamt istället

För särskilda grupper

  • Om du kan, amma ditt barn de första sex månaderna
  • Följ riktlinjerna för cancerprevention om du haft cancer och genomgått behandling

VILL DU VETA MER?
Läs mer på www.matochcancer.se eller kontakta oss via mail till matochcancer@drf.nu
Mer information om World Cancer Research Fund finns på www.wcrf.org
Kontaktperson:
Karin Andersson, Leg dietist, Projektledare Mat och Cancer, Dietisternas Riksförbund
e-post: matochcancer@drf.nu
telefon: 070-603 63 92
Källa: Dietisternas Riksförbund

Föregående

UN General Assembly proclaims Decade of Action on Nutrition

Ny upptäckt av bakteriebindande protein i tarmen

Nästa