14 miljoner till hjärt-lungforskning i Uppsala

| | ,

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 14 miljoner kronor till forskare i Uppsala. En av dessa är Susanna Larsson, docent vid Uppsala universitet, som ska forska på de påverkbara riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom som fysisk inaktivitet, ohälsosam kost och stress.

Susanna Larsson, docent vid institutionen för kirurgiska vetenskaper
Susanna Larsson, docent vid institutionen för kirurgiska vetenskaper

– I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Nu undersöker vi betydelsen av olika faktorer som kost, näringsämnen, antioxidanter, fysisk aktivitet, sömn och stress. Resultat från detta projekt förväntas bidra till att etablera en vetenskaplig grund för ökad förståelse för riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar samt medicinska behandlingar och preventiva åtgärder, säger Susanna Larsson.

Hon är docent vid institutionen för kirurgiska vetenskaper och har tilldelats ett anslag på 1,5 miljoner kronor över tre år.

I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL. Hjärt-kärlsjukdom, till exempel stroke, hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp är fortfarande Sveriges största dödsorsak.

– Det är oerhört angeläget att forskningen får fortsätta att rädda liv och ge människor fler friska levnadsår. Vi vill tacka alla givare som fortsätter att bidra till livsavgörande genombrott, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Nordisk kost och åderförfettning studeras

Ulf Risérus, professor i klinisk nutrition och metabolism.
Ulf Risérus, professor i klinisk nutrition och metabolism.

Ytterligare en forskare som får pengar är Ulf Risérus, professor i klinisk nutrition och metabolism vid Uppsala universitet. Han tilldelas ett anslag på 1,8 miljoner kronor över tre år för att studera om en hälsosam nordisk kost kan bromsa åderförfettningen hos personer med hjärtinfarkt.

– Den främsta dödsorsaken i Sverige är hjärt-kärlsjukdom. Vid hjärtinfarkt är det viktigt att krympa placken i blodkärlen som riskerar att brista och orsaka en ny infarkt. Baserat på tidigare forskning, tror vi att en hälsosam nordisk kost kan ge betydelsefulla hälsovinster hos personer med hjärtinfarkt, säger Ulf Risérus.

Källa: Uppsala universitet

Föregående

Negativ utveckling i över 40 år av övervikt och fetma

Paulig lanserar nutritionsramverk

Nästa