4 aktuella artiklar i Dietisten nr 2

| |

Smakprov på innehåll  i Dietisten tema obesitas & diabetes

I april kommer Dietistens andra utgåva med tema obesitas & diabetes. Första numret av Dietisten med tema pediatrik fick ett mycket positivt mottagande och nummer två har för avsikt att matcha sin föregångare med ytterligare intressanta artiklar inom det aktuella ämnet. Till exempel finner du dessa fyra artiklar:

1. En game-changer att ta på allvar inom fetmabehandlingen?

Svenska forskare har presenterat ett helt annorlunda angreppsätt på viktminskning. Ny studie på möss öppnar möjligheten för nya behandlingar av fetma och diabetes. Lösningen skrivs nanomedicin, ”molekylära källor” och porösa kiseldioxidpartiklar. Docent Ola Björkman förklarar begreppen och konceptet närmare.

2. Fetma riskfaktor för hudcancer

Fetma ökar risken för ett flertal allvarliga sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, muskuloskeletala störningar, andningsproblem, infertilitet och cancer. Efter rökning och infektion utgör fetma den tredje vanligaste riskfaktorn för cancer. Man har även sett att risken för att drabbas av någon eller några av de vanligaste cancerformerna, såsom bröstcancer, levercancer, njurcancer, bukspottkörtelcancer och magsäckscancer ökar med stigande BMI. Dr Magdalena Taube Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Akademin, har gjort en studie som visar att bariatrisk kirurgi kan knytas till en minskad förekomst av malign hudcancer, såsom melanom.

3. Dags att öka fokus på att förebygga ohälsosam bantning!

Ungdomar som bantar mår sämre än de som är nöjda med sin vikt. Bantning och missnöje med vikten kan även relateras till en rad olika hälsoaspekter. De som försökte att gå ned i vikt är mer utsatta fysiskt, psykiskt och socialt.  En aktuell studie visar att bantning ökar hos flickor och pojkar i Sverige vilket är oroande eftersom tidigare forskning visat att det kan leda till ätstörningar och fetma. Det är därför viktigt att förbygga ohälsosam bantning genom att fokusera på att förebygga övervikt och främja hälsosamma vanor och förhållningssätt till kropp och mat. Om detta angelägna ämne skriver de båda professorerna Christina Berg och Christel Larsson, vid Institutionen för kost-  och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, i kommande utgåva av Dietisten.

4. Kvinnors bukfetma starkare kopplad till diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Det är väl känt att övervikt ökar risken för diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Eftersom framförallt män lagrar fett i buken, och män dessutom har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, har man länge trott att bukfetma är en typisk manlig riskfaktor. I en ny studie vid Uppsala universitet, har nu visat att fett som lagras i buken, runt de inre organen, är betydligt farligare för kvinnor än för män. Åsa Johansson, Torgny Karlsson och Mathias Rask-Anderson vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet berättar om de ökade riskerna med visceralt fett för kvinnor.

Har du ännu inte tagit del av erbjudandet om en gratisprenumeration?

Du når enkelt anmälningsformuläret genom att klicka på länk-knappen här nedan.

Jag vill prenumerera

 

Föregående

Årets dietist: Anna Laurenius, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Covid-19 och fetma

Nästa