Allt fler svenskar dör av KOL

| |


På fem år har antalet som dör i KOL ökat med 10 procent och mest har dödligheten ökat bland kvinnor. Minst en halv miljon svenskar är drabbade av sjukdomen, de flesta utan att ha fått någon diagnos och utan att få behandling. Hjärt-Lungfonden driver under augusti en kampanj för att halvera antalet döda i KOL inom tio år.
KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en av våra stora folksjukdomar. Minst en halv miljon svenskar är drabbade och dödligheten ökar. 2006 dog 2 532 personer i KOL, jämfört med 2 258 personer 2001.
– Många är drabbade av KOL utan att ha fått diagnos och mår sämre än de behöver. Tidig upptäckt och behandling kan minska symptomen. Enklaste sättet att upptäcka KOL är att göra ett spirometritest på sin vårdcentral, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Symptomen på KOL kommer smygande och sjukdomen utvecklas långsamt. Ju tidigare KOL upptäcks, desto större är chansen att stoppa försämringen i lungorna. Idag är det knappt en av fem drabbade som har fått en diagnos.
Rökning är den största riskfaktorn för KOL. Varannan rökare drabbas och att antalet drabbade ökar är en konsekvens av den utbredda rökningen under 60- och 70-talen. Den som drabbats kan aldrig bli helt frisk men att sluta röka bromsar sjukdomsförloppet.
– Det finns mycket kvar att lära om sjukdomar i lungorna, inte minst varför en del personer tycks löpa högre risk att drabbas av KOL än andra. Vi vet också att KOL har en kraftig påverkan på andra organ i kroppen, bland annat hjärtat, och det behöver vi forska mer på, säger Claes-Göran Löfdahl, professor i lungmedicin och medlem i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.
Hjärt-Lungfonden vill halvera antalet dödsfall i KOL inom tio år. Under augusti driver fonden en kampanj för att informera om KOL och samla in pengar till forskning kring sjukdomen. Målet med årets kampanj är att få in 2,5 miljoner kronor till KOL-forskningen
Källa: Hjärt- och lungfonden

Föregående

SADB proteiner kan förebygga cancer

More Strength and Better Physical Function Could Reduce Risk of Hospitalization in the Elderly

Nästa