Annonsera i Dietisten

En naturlig kanal för att synas inom nutrition och hälsa

Dietisten är en tidskrift som verkar för evidens och vetenskap inom kost, nutrition och hälsa. Tidskriften är obunden med ett starkt redaktionellt råd bestående av representanter från akademin, livsmedelsbranschen och sjukvården. Vi jobbar med kvalitativt och engagerande innehåll till en tydlig målgrupp.

Tidskriften når dietister, näringsfysiologer, nutritionister, nutritionssjuksköterskor, kostchefer och kostekonomer samt storhushållsansvariga på skolor. Tidskriften är rikstäckande och har en upplaga på cirka 6 000 exemplar, men når fler via vårdcentraler, sjukhus, äldreboende & vårdhem och bibliotek.

Genom att annonsera i Dietisten får du en direktkanal till professionen som är rådgivande gällande kost, nutrition och hälsa.

Temanummer 2022

1. Pediatrik
2. Obesitas/Diabetes
3. Allergi/Celiaki
4. Livsmedel

För annonsering

För annonsering kontakta Emelie Blomquist på adviser*  emelie@adviser.se

Prislista finns här.