Aktuellt för annonsörer

Dietistaktuellt ställer in sin utgivning med början 2020. Det blir istället Dietisten som från årsskiftet förser Sveriges alla dietister med nyheter, reportage och översiktsartiklar. Det är samma produktionsbolag, STODAB, som givit ut och producerat Dietistaktuellt under 25 år, som nu gör Dietisten, dock med förstärkning både grafiskt och redaktionellt.

En del kommer att vara sig likt, annat förändras – till det bättre tror vi. Upplagan kommer att öka för att se till att Dietisten verkligen når så många yrkesprofessionella som möjligt inom området kost, nutrition och hälsa – även om huvudmålgruppen fortsatt är legitimerade dietister. Dietisten har anlitat en mycket skicklig formgivare för att kunna ta fram en modern och mer attraktiv produkt.

Vidare håller Dietisten i detta nu på att sätta samman ett högkompetent redaktionsråd bestående av namnkunniga och erkänt duktiga dietister och nutritionister. Rådet skall vara klart att börja arbeta i januari 2020 och presenteras då.

För dig som annonsör kommer du inte att märka av någon större skillnad förutom att din annons blir synlig för en större publik i ett än snyggare och intressantare sammanhang.
Priser, stopp- och utgivningsdatum är oförändrade.

Vad som skiljer Dietisten från Dietistaktuellt är att den nya tidskriften är helt oberoende. Den kommer att arbeta utifrån konsekvensneutrala, journalistiska ideal, utan några politiska, organisatoriska eller kommersiella hänsyn. Målet är att presentera en tidskrift där fakta, nyhetsvärdering och målgruppens intressen blir vägledande.

Välkommen till Dietisten! För evidens, vetenskap och… alla Sveriges dietister!