Annonspolicy

Företag är välkomna att annonsera i Dietisten, vilka därmed bidrar till att möjliggöra tidskriftens produktion. Annonser har ett viktigt informations- och nyhetsvärde för tidningens läsare.

Dietisten har en fri och obunden hållning till sina annonsörer och dess produkter. Tidskriften tar alltså inte ställning till en annons, dock försöker redaktion och redaktionellt råd i möjligaste mån kontrollera att de produkter som utannonseras inte är olämpliga avseende nedan skrivningar. I övrigt hänvisas till läsarens eget omdöme och möjlighet att själv skaffa kompletterande information.

  • Annonsens innehåll ska följa gällande lagar och regler för marknadsföring och upphovsrätt
  • Redaktionell text får inte villkoras för annonsering
  • Maximalt 35% av tidningens tryckyta kan utgöras av annonser

Begränsningar i rätten att annonsera

Dietisten tar inte in annonser som innehåller:

  • Tveksamma hälsoprodukter eller tjänster som kan förknippas med kvacksalveri
  • Pornografiska budskap av något slag
  • Rasistiska eller extremt religiösa/politiska budskap
  • Dietisten har alltid rätt att ”vägra annons”