Antioxidanter i kosten kan förvärra cancersjukdom

| | ,

Forskare vid Sahlgrenska akademin visar i en studie att möss med lungcancer som äter antioxidanter får fler och aggressivare tumörer och därför dör snabbare. Resultaten, som publiceras i Science Translational Medicine, bekräftas i försök med lungcancerceller från människor.
Antioxidanter finns i många kosttillskott och marknadsförs ofta som en hjälp att motverka cancer. Det finns dock inga vetenskapliga belägg för att antioxidanter faktiskt har denna effekt.
Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar nu att antioxidanter tvärtom kan påskynda och förvärra cancerförloppet. Studien publiceras i tidskriften Science Translational Medicine och presenteras vid en presskonferens i Washington DC den 29 januari.
Professor Martin Bergö och hans forskarkollegor gav möss med lungcancer ett tillskott av antioxidanter i kosten. Studien visade att möss som åt antioxidanter fick tre gånger fler och större tumörer, och dog dubbelt så snabbt av cancersjukdomen jämfört med möss i kontrollgruppen.
Göteborgsforskarna har bekräftat musstudiens resultat i försök på lungcancerceller från människor, och även lyckats identifiera mekanismen bakom antioxidanternas påverkan.
– När antioxidanter angriper reaktiva syreradikaler i kroppen av-aktiveras ett protein kallat P53. P53-proteinet verkar hämmande på tumörer, och när det försvinner kan tumörerna växa snabbare och mer aggressivt, säger Martin Bergö.
Upptäckten gjordes av en slump i ett annat forskningsprojekt
– Vi förväntade oss ingen skillnad, eller att mössen som fick antioxidanter möjligtvis skulle få mindre tumörer. Istället blev lungcancern hos dessa möss betydligt mer aggressiv, säger professor Per Lindahl vid Sahlgrenska akademin, som varit med och drivit studien.
Mössen i studien fick inga stora mängder antioxidanter, utan en dos som kan jämföras med den vi människor får när vi äter en multivitamintablett.
Per Lindahl vill ändå understryka att studien inte ger några vetenskapliga bevis för att vi bör sluta äta antioxidanter, och han poängterar att studien undersökt hur antioxidanter påverkar cancertumörens utveckling – inte risken att få cancer.
– För patienter som redan har en cancertumörer i lungorna, men inte vet om det, skulle det kunna finnas en risk att cancerutvecklingen påskyndas om de äter antioxidanter. Människor som är i riskzonen, till exempel rökare, bör därför kanske överväga att inte äta antioxidanter som kosttillskott, men vi har ännu inget vetenskapligt stöd för en sådan rekommendation, säger Per Lindahl.
Dock kan studiens resultat leda till en översyn av behandlingen av KOL-patienter
I studien har forskarna undersökt två flitigt använda antioxidanter, E-vitamin och acetylcystein. Eftersom acetylcyestein är slemlösande används det ofta i behandlingen av KOL-patienter.
– Många KOL-patienter har varit rökare och har därmed en ökad risk att utveckla lungcancer. Det är för tidigt att ge rekommendationer om användning av acetylcystein hos KOL-patienter, men vår studie väcker ett behov av ny forskning kring detta, säger Martin Bergö.
Göteborgsforskarna går nu vidare för att i nya studier undersöka om antioxidanter har liknande effekter på andra typer av cancer och om andra typer av antioxidanter har liknande effekt. De ska också undersöka om antioxidanter i friska möss påverkar deras framtida cancerutveckling.
Artikeln ”Antioxidants Accelerate Lung Cancer Progression in Mice” publiceras i Science Translational Medicine den 29 januari.
FAKTA ANTIOXIDANTER
Antioxidanter är kemiska ämnen som kan neutralisera så kallade fria radikaler, och på så sätt motverka den skadeverkan dessa har i våra celler. Exempel på antioxidanter är vitaminer, flavonoider och karotener. Antioxidanter finns naturligt i kosten i till exempel frukt och bär och i olika former av kosttillskott och läkemedel. Kroppen producerar själv antioxidanter för att skydda sig mot syreradikaler.
 Källa: Göteborgs universitet
Föregående

EFSA conclude aspartame and its breakdown products are safe for human consumption at current intake levels

80-miljonersprojekt ska förklara vad som styr våra matval

Nästa