Årets dietist kämpar för de mest sköra äldre

| | ,

Utmärkelsen Årets dietist 2015 tillkännagavs på Dietisternas riksförbunds årsmöte den 13 mars.
Josephine Garpsäter, verksam som nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs stad, utses till Årets dietist för sitt engagemang för att höja kompetensnivån kring nutrition inom äldreomsorgen, för arbetet hon bedrivit för ökat antal dietisttjänster i Stockholms län, och för hennes roll som kollega och mentor.
Josephine Garpsäter arbetar på bred front för att förbättra näringssituationen hos de mest sköra äldre. Med gedigen kunskap, prestigelöshet och ödmjukhet kombinerat med entusiasm och ett osvikligt rättvisepatos jobbar hon ständigt för dietisternas plats i kommunal verksamhet – i stora organisationsförändringar, vid handledning av personal och inte minst i mötet med individen där de små men viktiga detaljerna på tallriken gör måltiden till en höjdpunkt på dagen.
I Sverige uppskattas en halv miljon individer vara undernärda eller i riskzonen att drabbas av sjukdomsrelaterad undernäring. Majoriteten av dessa vårdas i kommunal äldreomsorg och i dagsläget har endast 52 av Sveriges 290 kommuner dietist anställd.
– Inte ens i var femte kommun finns permanent tillgång till dietistkompentens! Oavsett var du bor eller vem du är ska rätten till nutritionsbehandling vara en självklarhet. I mitt jobb ser jag hur människor nedprioriteras och blir orättvist behandlade av den enda anledningen att de är äldre, det är både ledsamt och frustrerande, säger Josephine Garpsäter.
Under ett antal år har Josephine Garpsäter på ett mycket målinriktat sätt drivit projekt som gjort att dietistrollens betydelse för äldres hälsa och livskvalitet kommit allt högre på agendan i den kommun hon själv verkar i såväl som nationellt. Under 2015 har hon arbetat för den nutritions-överenskommelse som innebär att varje äldreboende i Stockholmsregionen ska ha tillgång till dietistkompetens. Den har förstärkt näringsomhändertagandet av de mest sköra och banat väg för ett flertal nya dietisttjänster. Kartläggningar och yrkesgemensamma bedömningar har gjort att man på ett tydligt sätt kunnat visa hur nutritionen påverkar till exempel komplikationer, fallrisk, vårdtyngd och kostnader.
– Konsekvenserna av felbehandling gällande mat och näring – eller utebliven nutritionsbehandling – är sällan lika akuta som vid felaktig medicinsk behandling, men kan bli minst lika allvarliga. Processen pågår vanligtvis under en längre tid och effekterna kommer gradvis och smygande, men följderna kan vara väldigt svåra att åtgärda om man inte agerar i tid. I den patientsäkra vården måste man kunna säkerställa att varje individ får i sig tillräckligt mycket energi och näring, och att maten är anpassad till exempel efter tugg- och sväljförmågan, fastslår Josephine Garpsäter.

Källa: DRF

Föregående

Minska aptiten och håll blodsockret nere med korn

​Allt fler kraftigt överviktiga kvinnor behöver hemrespirator

Nästa