B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

| |

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Resultaten har publicerats online i tidskriften PNAS.
Studien visar hur förebyggande på individnivå potentiellt kan användas för att minska negativa hälsoeffekter av små luftpartiklar (PM2.5; partiklar med en aerodynamisk diameter av <2,5 µm) genom att motverka bakomliggande mekanismer. Denna upptäckt kan vara av betydande vikt för folkhälsan i de delar av världen som har täta toppar i PM2.5 nivåer.
WHO uppskattar att 92 procent av världens befolkning bor på platser där luftkvalitetsnivåerna överskrider deras gränsvärde på 10 µg/m3. PM2.5 är en av de mest framstående luftföroreningarna eftersom de sätter sig i luftvägarna och kan resultera i luftvägs- och systemisk inflammation. Även om en betydande sänkning av luftnivåerna har uppnåtts, under de senaste decennierna, genom storskalig utsläppsreglering, registreras frekvent exponeringstoppar med negativa hälsokonsekvenser.
– De molekylära mekanismerna bakom luftföroreningars hälsoeffekter är inte helt klarlagda, och bristen på förebyggande alternativ på individnivå är en viktig kunskapslucka. Vår studie kan ligga till grund för fortsatt forskning kring förebyggande insatser för att minimera de negativa effekterna av luftföroreningar. På grund av den centrala roll som epigenetiska förändringar har i mediering av miljöpåverkan, kan våra resultat möjligen utvidgas till andra miljöföroreningar och hälsoeffekter, säger Oskar Karlsson forskare vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.
Studien genomfördes med kollegor på Harvard TH Chan School of Public Health, i Kina, Singapore, Mexiko och Kanada. Forskarna administrerade placebo eller B-vitamintillskott (2,5 mg folsyra, 50 mg vitamin B6, och 1 mg av vitamin B12) dagligen till varje vuxen som rekryterades till försöket. B-vitamintillskotten ökade plasmakoncentrationer av folsyra, vitamin B6- och vitamin B12-signifikant. För de som tog placebo i 4 veckor var plasmakoncentrationer likartade.
Alla kontrollerade exponeringsexperiment utfördes vid samma tid på dagen. Omgivande partiklar drogs in från ett inlopp bredvid en tungt trafikerad väg i centrala Toronto med mer än 1000 fordon som passerar varje timme. Blodprover samlades in för att studera DNA metylering och effekter på mitokondrier.
– Avgasrening och utsläppsreglering är mycket viktiga åtgärder, men tyvärr är höga nivåer av luftpartiklar fortfarande vanligt i många stora städer över hela världen. Som individer har vi begränsade alternativ för att skydda oss mot luftföroreningar.
Framtida studier, särskilt i kraftigt förorenade områden, är nödvändigt för att validera våra resultat och slutligen kunna utveckla förebyggande insatser med hjälp av B-vitaminer och kunna begränsa hälsoeffekterna av luftföroreningar, säger Andrea Baccarelli, Columbia University Mailman School of Public Health, som är huvudansvarig för studien.
Zhong J et al; B vitamins attenuate the epigenetic effects of ambient fine particles in a pilot human intervention trial, PNAS, doi: 10.1073/pnas.1618545114
Källa: Uppsala universitet 
Föregående

Tid för reflektion gav bättre måltider för de äldre

Unik satsning på vård för barn med ätstörningar

Nästa