Bättre sjukhusmåltider – kortare vårdtider

| |

Måltidsverksamheterna på landets sjukhus har utvecklats positivt de senaste åren, trots det äts maten inte alltid upp. Det är allvarligt för patienter som riskerar undernäring.

Överlag har det skett en positiv utveckling av måltidsverksamheten. 15 av 21 regioner kan i dag erbjuda måltider dygnet runt och det finns en bredd av rätter för patienterna att välja bland. Denna flexibilitet är en förutsättning för att kunna anpassa måltiderna till patienternas individuella behov och önskemål.

– Måltidsverksamheterna har utvecklat måltidsutbudet de senaste åren, men det finns fortfarande hinder på vårdavdelningarna för att maten fullt ut ska göra nytta för patienterna, säger Emelie Eriksson, projektledare för Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Många patienter riskerar undernäring

Många patienter som vårdas på sjukhus är eller riskerar att bli undernärda. Sjukdom och hög ålder ökar risken. 2021 vårdades drygt 160 000 personer över 80 år i slutenvården, med en genomsnittlig vårdtid på drygt fem dygn. Var fjärde patient på vårdavdelning riskerar att få trycksår, något som i många fall beror på att patienten fått i sig för lite mat. Utan tillräckligt med näring och energi finns det även risk för att mediciner blir verkningslösa.

– Måltiderna är en viktig del i den medicinska behandlingen. Det är dags att vårdens beslutsfattare ser värdet av sjukhusmåltiderna och ger personalen rätt förutsättningar i form av kunskap, tid för måltidsarbetet och bättre möjligheter att samarbeta, säger Emelie Eriksson.

Livsmedelsverkets kartläggning av sjukhusmåltiderna är den första nationella undersökningen av regionernas måltidsarbete. Samtliga 21 regioner deltog i kartläggningen.

Stock.adobe.com

Föregående

Debatt: Fler insatser mot undernäring behövs i ny lag

Preventiv hälsa genom mat

Nästa