Christin Anderhov Eriksson är Årets Dietist 2022

| | ,

Dietisternas Riksförbund har utsett Christin Anderhov Eriksson till Årets dietist 2022.

Christin är en legitimerad dietist nationellt verksam genom:

Regionalt är Christin verksam i Region Östergötland där hon arbetar med:

  • behandling av barnobesitas (barnfetma)
  • processledning i preventionsgruppen inom Regionalt Cancercentrum (RCC Sydöst)

Årets dietist 2022 – pressmeddelande 7 april

 

Källa: Dietisternas Riksförbund

Föregående

Årets första utgåva, går även att läsa digitalt

Informationsmaterial om Celiaki på ukrainska, engelska och ryska

Nästa