Covid-19 och nutrition

Länkar och rapporter gällande nutrition vid Covid-19

Diëtheeks Nutritional guidance during recovery from Covid-19 [Uppmärksammas i Dietisten # 3.20]

Svenska sidor

Ingrid Larsson & Stephan Rössner sammanställning av aktuellt kunskapsläge:
Covid-19 och fetma: risker, karantän och levnadsvanor – vad vet vi efter pandemins första år? (2021-02-22)
Covid-19 och fetma (2020-04-03)

Mycket hög dödlighet bland personer med fetma som fått COVID-19 – Ingrid Larsson

Arbetsgruppen för råd om covid-19 vid trångboddhet

Folkhälsomyndigheten om Covid-19

Internetmedicin

Webinar

Nutricia har sänt tre interaktiva webbseminarier som kan ses i efterhand:
Managing nutrition support for COVID-19 ICU patients (27 april)
Nutrition Support Post ICU (4 maj)
Strategies for the nutritional management of COVID-19 patients post-ICU  (12 maj)

CMTFThe Canadian Malnutrition Task Force samlade länkar till webinarier

EASO – Nov 13, 2020
›  Losing weight with a Very Low Calorie Ketogenic Diet (VLCKD) A tool for obesity management during the covid-19 pandemic

EFAD har webinarie som kan ses i efterhand:
Nutritional Rehabilitation after Covid-19 infection: Homeward-bound after hospital discharge (25 maj)

World Obesity har en webinar-serie om fetma och Covid-19:
World Obesity Live – COVID-19 and obesity

 

Internationella sidor

ASPEN – American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
Resources for Clinicians Caring for Patients with Coronavirus

 

Academy of Nutrition and Dietetics
Concerns Regarding COVID-19

 

BDA – British Dietetic Association
COVID-19 / Coronavirus Clinical Guidance
Best Practice Guidance: Enteral Feeding in Prone Position
Malnutrition Pathway COVID-19 Leaflets

 

CNC – Canadian Nutrition Society
› Infographic: COVID-19 and Nutrition

 

CDC –  Centers for Disease Control and Preventation
People at High Risk For Flu Complications

 

EASO – The European Association for the Study of Obesity
Covid-19 and obesity
Eurobesity Covid-19 Patient Area

 

EFAD – The European Federation of the Associations of Dietitians
Covid-19 Information on Nutritional Support
Briefing Paper – Role of Dietitians in the fight against COVID-19
› Rewatch our webinar:
Nutritional Rehabilitation after Covid-19 infection: Homeward-bound after hospital discharge

 

ESPEN – European Socitey for Clinical Nutrition and Metabolism
Guidelines & Consensus Papers

 

ONCA – Optimal Nutrition Care for all, ONCA-Community Forum
Share professional experiences on COVID-19

 

PEN – Practice-based Evidence in Nutrition® (The Global Resource for Nutrition Practice)
COVID-19 and Nutrition
The PEN® System now Open Access

 

WHO – World Health Organization
Regional Office Europe, Disease prevention – Nutrition

Om du har tips på information som du tycker borde finnas här, skicka ett mejl till kontakt@dietisten.net, så fixar vi det.