Diabetespatienter producerar insulin

| |

Hälften av alla vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i mer än tio år producerar fortfarande insulin, om än väldigt lite. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet, som publiceras i nätupplagan av tidskriften Diabetes Care.
Typ 1-diabetes – barn- och ungdomsdiabetes – har tidigare ansetts leda till att den egna insulinproduktionen upphör helt. Men nu har man hittat, tack vare de förfinande mätmetoder som har tagits fram de senaste åren, att det inte stämmer för alla patienter.
I en studie från Uppsala universitet har man undersökt drygt 100 patienter vid Akademiska sjukhuset med typ 1-diabetes. Ungefär hälften av de vuxna patienter, som har haft typ 1-diabetes i minst tio år, producerar fortfarande lite insulin.
Studien visar tydliga skillnader i immunsystemet mellan de patienter som helt tappat insulinproduktionen och de som har kvar en viss del. Det som utmärkte patienterna som fortfarande producerade insulin var framförallt högre nivåer i blodet av interleukin-35, ett förhållandevis nyupptäckt antiinflammatoriskt signalprotein i immunsystemet, och de hade fler immunceller som producerar interleukin-35 och dämpar immunangrepp.
Det är oklart om de patienterna hade högre interleukin-35-nivåer redan när de fick sjukdomen, eller om nivåer har stigit under åren och är ett tecken på sjukdomsutläkning. En tidigare studie av samma forskningsgrupp har visat i genomsnitt lägre interleukin-35-nivåer hos patienter med såväl nydebuterad som mångårig typ 1-diabetes, jämfört med friska individer. Den tidigare studien visade också att diabetesutveckling kunde förhindras och befintlig diabetes kunde hävas i experimentella modeller för typ 1-diabetes genom interleukin-35 behandling.
Resultaten i den aktuella studien i Diabetes Care kan öka intresset för att utveckla interleukin-35 som typ 1-diabetesbehandling. Upptäckten att närmare hälften av patienterna med typ 1-diabetes har kvar egen insulinproduktion gör det också mer intressant att låta patienterna prova nya behandlingar som kan stimulera återväxt (celldelning) hos kvarvarande egna insulinproducerande celler. En sådan studie har nu också påbörjats vid Akademiska sjukhuset.
Espes D et al., Increased Interleukin-35 Levels in Patients With Type 1 Diabetes With Remaining C-Peptide, Diabetes Care 2017 Jun, DOI:10.2337/dc16-2121/-/DC1, https://doi.org/10.2337/dc16-2121
Källa: Uppsala universitet

Föregående

Broccoli i fokus när ny substans mot diabetes identifierats

Stor BMI-ökning under puberteten ny riskfaktor för stroke

Nästa