Dietist Petra Rydén uppmärksammad avhandling

| |

I juni disputerade Petra Rydén med sin avhandling ””Toward an understanding of the barriers to and facilitators of dietary change”, och den har uppmärksammats i flera media:
https://naturvetarna.se/sv/opinion/Medlemsartiklar/Halsosam-mat-till-fler/
https://www.umu.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/nyhetsvisning//p4-norrbotten-att-forandra-vara-matvanor-i-en-halsosam-riktning-kan-vara-svart..cid162219
https://www.webfinanser.com/nyheter/2274673/tid-pengar-och-tillganglighet-avgor-matvanorna/

Föregående

Färre blodsockertest kan få allvarliga konsekvenser

Intensivträning i äldreboende hjälper trots både demens och undernäring

Nästa