Dietistens redaktionella råd på plats

| |

Det är inte utan ett stort mått av stolthet som Dietisten nu kan presentera sina första medarbetare.

Samtliga är namnkunniga och varmt uppskattade personer inom området kost, nutrition och hälsa, kända för sin yrkeskompetens och sitt kunskapsdjup, liksom för sin integritet och sitt patos för den vetenskapliga metoden.

Välkomna!

Möt Dietistens redaktionella råd

Föregående

Nationella riktlinjer för nutritionsbehandling vid celiaki – klara!

Stöd för samband mellan dödlighet och livsmedelskvalitet, inte val av diet

Nästa