Drygt 6 000 liv i Sverige kan sparas varje år med bättre matvanor

| |

6 400 dödsfall per år, eller 14 procent av alla dödsfall, kan förhindras eller senareläggas genom bra matvanor. Störst effekt skulle mer frukt och grönsaker ha på hälsan. Insatser för att öka svenskarnas frukt- och grönsaksätande skulle därför kunna få stor effekt på folkhälsan, men också för miljön.

Det visar beräkningar som gjorts i samarbete mellan Livsmedelsverket och Lunds universitet, de första i sitt slag som har gjorts i Sverige. Beräkningar är gjorda enligt en internationell modell.
– Våra beräkningar visar att det finns stor potential att förebygga sjukdom om människor åt hälsosamt. Det ska vara lätt för människor att äta rätt, men då krävs insatser från många olika aktörer i samhället, säger Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket och en av medförfattarna till studien.
Modellen har analyserat hur risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom och cancer skulle påverkas om befolkningen följde de nordiska näringsrekommendationerna, som är grunden för de svenska kostråden.
– Störst effekt skulle det få om folk åt 500 gram frukt och grönsaker/dag. Särskilt bland män, som idag äter betydligt mindre grönsaker än kvinnor och ännu mindre frukt. Samtidigt är det bra att veta att även små förändringar gör skillnad, säger Irene Mattisson.
Mer fibrer, i linje med rekommendationen på cirka 30 gram/dag, skulle ha näst störst effekt. Fullkornsprodukter, som står för en stor del av fiberintaget, svarar för en stor del av hälsovinsten kopplad till att äta fibrer.
– Du som jobbar i hälso- och sjukvården kan ge patienterna möjlighet att äta bättre, må bättre och få fler friska år i livet. Genom att prata mat kan du rädda liv, säger Irene Mattisson.
Att äta mer mat från växtriket och mindre från djurriket är också miljömässigt mer hållbart och helt nödvändigt för planetens framtid.

Källa: Livsmedelsverket

Föregående

Forskare identifierar ny hjärnmekanism som reglerar kroppsvikt

Kombinerad behandling bör ges vid tarmstörningen IBS

Nästa