Efter ny forskning – Aleris planerar att införa hypnos för IBS-patienter

| |

Hypnos hjälper patienter som lider av IBS, irritabel tarm. Det visar Perjohan Lindfors, sektionschef vid gastrocentrum på Aleris Specialistvård Sabbatsberg och forskare på Sahlgrenska akademin, i en kommande avhandling. Nu planerar Aleris att starta hypnosbehandling.
10-15 procent av alla svenskar beräknas lida av IBS, irriterad tarm, vilket bland annat ger upphov till magsmärtor, uppblåsthet och problem med avföringen. Hittills har det saknats effektiv medicinsk behandling för dessa patienter, speciellt dem med svårare besvär. För dessa leder IBS ofta till nedsatt livskvalitet och ibland även till depression och ångest.
Perjohan Lindfors, överläkare vid Aleris Specialistvård Sabbatsberg, kan i sin avhandling Implementation of gut-directed hypotherapy for irritable bowel syndrome in clinical practice visa att personer med allvarlig IBS blir bättre om de behandlas med hypnos. Hypnosen ges under sammanlagt tolv veckor och innebär att patienterna lär sig att slappna av väldigt djupt och visualisera hur de ser på signalerna som de får från sin mage.
– Det handlar om att försöka ta kontroll över de känslor som uppstår när man får signaler från magen. Exempelvis visualiserade en patient sin tarm som ett vattendrag som slingrade sig fram med stora problem och med stopp. Genom visualiseringen ändrades bilden till ett vattendrag som stilla flyter fram genom ett vackert landskap, hjärnan lär sig kanske att inte övertolka signaler från mag-tarm kanalen, säger Perjohan Lindfors.
I genomsnitt svarade fyra av tio patienter på behandlingen under hypnos, jämfört med en av tio i en kontrollgrupp. Perjohan Lindfors forskning visar också att förbättringarna håller i sig och det är till och med så att de patienter som svarade på hypnosen fortsatte att bli bättre.
– Förklaringen till det är sannolikt att signaleringen och funktionen i mag-tarm kanalen succesivt normaliseras när patienterna använder hypnosen, säger Perjohan Lindfors.
Forskning har visat att IBS-patienter konsumerar mycket sjukvård. En förklaring är naturligtvis att det saknats effektiv behandling och att den som inte upplever sig hjälpt fortsätter att vända sig till vården.
När nu hypnos visat sig vara fungera på denna patientgrupp konstaterar Perjohan Lindfors att metoden bör införas brett i svensk sjukvård, där den i dag finns i ytterst begränsad omfattning. Gastrocentrum på Aleris Specialistvård Sabbatsberg, som redan i dag behandlar IBS med kognitiv beteendeterapi, kommer inom en snar framtid att vidareutbilda en psykolog i hypnos för att även kunna införa denna behandling.
– Vi planerar att hon så snart som möjligt ska åka över till Manchester i England där man lär ut metoden. Så förhoppningsvis kan vi börja behandla patienter relativt snart, säger Perjohan Lindfors.
Implementation of gut-directed hypotherapy for irritable bowel syndrome in clinical practice läggs fram vid Sahlgrenska akademien vid Göteborgs universitet den 5 december.

Källa: Aleris
Etiketter
Föregående

Ökad känslighet för gluten vanligt hos barn med CP

Förvånande och jobbigt att få celiaki upptäckt – men tacksamt att få veta

Nästa