Färre blodsockertest kan få allvarliga konsekvenser

| |

Allt fler landsting tar nu bort möjligheten för personer med typ 2-diabetes att kostnadsfritt hämta ut de teststickor som används vid blodsockermätningar. En åtgärd som kan leda till allvarliga och kostsamma komplikationer.
Det är ett flertal landsting som har valt att tolka Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010. Stöd för styrning och ledning” på ett sådant sätt att personer med typ 2-diabetes som inte behandlas med insulin nu får betala för att hämta ut de teststickor som används vid blodsockermätningar. En feltolkning av riktlinjerna som kan få allvarliga konsekvenser enligt Diabetesförbundets ordförande.
–  Att gå med ett högt blodsocker under en tid kan vara farligt och i värsta fall kan det leda till komplikationer. Komplikationer som både kan drabba den enskilda människan hårt, men även vara kostsamma för samhället, säger Margareta Nilsson, förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet.
Diabetesförbundet har den senaste tiden blivit kontaktade av oroliga medlemmar som läst om dessa förändringar. Andra har fått information från vårdpersonal att de nu måste betala för sina teststickor. Detta är ett besked som oroar där många nu undrar hur de ska klara den egna vården av sin sjukdom.
Det går inte att förutsäga hur ofta en person med typ 2-diabetes behöver mäta sitt blodsocker, vissa behöver mäta oftare medan andra behöver mäta mer sällan. Vid typ 2-diabetes är det svårt att känna av ett förhöjt blodsockervärde till en början. Diabetesförbundets uppfattning är att denna grupp kostnadsfritt ska kunna hämta ut teststickor för riktad egenmätning. Det ska vara en självklar rättighet att kunna göra egna mätningar för att känna sig trygg med sin sjukdom.
– Att själv kunna testa sitt eget blodsocker är en viktig del i egenvården. De personer som har kontaktat oss har blivit erbjudna att testa sitt blodsocker vid sin vårdcentral men det är orimligt att behöva gå till vårdcentralen varje gång som man behöver mäta sitt blodsockervärde. Man bör ha möjligheten att själv kunna mäta vid behov, säger Margareta Nilsson.
Margareta Nilsson betonar att det ska vara enkelt att ta ansvar för sin egen hälsa. Att kunna testa den egna blodsockernivån vid behov är ett enkelt sätt att överblicka sin sjukdom.
– Om våra medlemmar ska behöva gå till vårdcentralen för att testa blodsockret så innebär det att vården i onödan belastas med en åtgärd som bättre och effektivare kan skötas som en viktig del i egenvården, säger Margareta Nilsson.
Källa: Svenska Diabetesförbundet

Föregående

Kostdoktorn.se kommenterar Dietistaktuellts Obesitasnummer

Dietist Petra Rydén uppmärksammad avhandling

Nästa