”Fetmagenen” FTO kopplad till förändrad hormonbalans som får oss att äta mer

| |

Personer som bär på genen FTO löper större risk än andra att drabbas av fetma. Forskare vid Uppsala universitet och Umeå universitet har nu identifierat några av de mekanismer som gör att bärare av genen går upp i vikt.  En ny studie visar att en vanlig variant av FTO påverkar halterna av hormonerna leptin och ghrelin i blodet, hormoner som reglerar hunger och mättnad.  

Trots att det kommit många nya forskningsrapporter om FTO de senaste åren vet forskare ännu ganska lite om vilka mekanismer det är som länkar denna gen till viktuppgång och fetma.

I den nya studien som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Diabetes har forskarna undersökt om cirkulerande nivåer av leptin och ghrelin, uppmätta efter en natts fasta, har samband med en vanlig variant av ”fetmagenen” FTO.

– Vi såg att de äldre som bar på en vanlig variant av FTO-genen hade ungefär 9 procents högre ghrelinnivåer än de som inte bar på genen. I kontrast till detta hade dessa personer även 11 procent lägre nivåer av hormonet leptin som gör att man känner mättnad, säger Christian Benedict, forskare i funktionell farmakologi vid Uppsala universitet.

– Studiens resultat tyder på att denna FTO-variant leder till viktökning hos människor genom att förändra hormonbalansen från mättnadshormonet leptin mot det hungerfrämjande hormonet ghrelin, säger Christian Benedict.
Forskarna har studerat data från 985 äldre personer, hälften män och hälften kvinnor, som ingår i den större så kallade PIVUS-studien (Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors). Medelåldern på deltagarna var 70 år.

För mer information kontakta:
Christian Benedict, forskare vid institutionen för neurovetenskap, mobil: 072-7059019, e-post:christian.benedict@neuro.uu.se eller
Cecilia Yates, informatör vid institutionen för neurovetenskap, mobil: 0704-334801, e-post:cecilia.yates@neuro.uu.se

Benedict C et al. Brief communication: The fat mass and obesity-associated gene (FTO) is linked to higher plasma levels of the hunger hormone ghrelin and lower serum levels of the satiety hormone leptin in older adults.  Diabetes (in press)

 Källa: Uppsala universitet
Föregående

Barn som äter medelhavskost har mindre risk för övervikt

Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

Nästa