Fetmaoperation skyddar mot stroke och infarkt

| |

Risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke minskar kraftigt hos fetmaopererade jämfört med patienter som fått konventionell behandling. Det visar en svensk studie som publicerats i Journal of the American Medical Association. Studien aktualiserar frågan om vilka kriterier som ska gälla för fetmaoperationer.
– Det är viktig kunskap som kan ta oss bortom BMI-värdenas begränsningar, säger Peter Loogna, kirurg vid Bariatric Center i Stockholm.
I den så kallade SOS-studien (SOS= Swedish Obese Subjects) har 2 000 fetmaopererade personer jämförts med lika många personer som fått konventionell behandling mot sin fetma. Tidigare SOS-data har visat att dödligheten var 24 procent lägre i den fetmaopererade gruppen än i kontrollgruppen vid uppföljning efter drygt tio år. Man har också visat gynnsamma effekter på diabetes, muskuloskeletala ledsmärtor, gallstenssjukdom och utveckling av ateroskleros samt att fetmaoperation förebygger cancer hos kvinnor.
Risken minskar med en tredjedel
Den nya studien visar att risken att drabbas av hjärtinfarkt och stroke hos fetmaopererade personer reduceras med en tredjedel jämfört med kontrollgruppen. Men det är inte så enkelt att de gynnsamma effekterna är som störst hos de patienter som har högst kroppsmasseindex, så kallat BMI.
– Att BMI är ett otillräckligt mått har vi förstått redan tidigare, säger Peter Loogna. Det är mycket positivt att SOS nu har gett oss det vetenskapliga underlag vi behöver för att diskutera de framtida kriterierna för fetmaoperation.
Det är regioner och landsting som bestämmer vilka krav som ska vara uppfyllda för att en person ska erbjudas fetmaoperation. De flesta kräver ett BMI på minst 35 (i något fall 40), men vissa kräver därutöver att patienten ska ha ytterligare riskfaktorer, såsom typ 2-diabetes, högt blodtryck eller blodpropp i lunga.
 
Källa Bariatric Center

Föregående

Gener kopplas till ulcerös colit

Fetma minskar storleken på din hjärna

Nästa