Fler dietister behövs för att minska fetmaepidemi: World Obesity Day 11 oktober

| | ,

Fetma orsakar mer sjukdom och fler dödsfall än vad brist på mat gör – i Sverige såväl som globalt.Under de senaste fem åren har andelen vuxna med fetma ökat med nära 30 procent och enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kommer var fjärde svensk att lida av fetma år 2030.
Den 11 oktober uppmärksammas fetma och hur den kan motverkas på World Obesity Day.
När man får i sig för mycket energi i förhållande till vad man gör av med lagras överskottet som fett och man går upp i vikt. Många olika faktorer i vår vardag gör att det kan vara en tuff utmaning att ändra sina vanor.
– Ansvaret ligger hos individen men strategierna och insatserna för att underlätta för oss att nå och behålla en hälsosam vikt behöver samordnas mellan kommuner och stadsdelar, arbetsplatser, skolor och fritidsverksamhet, menar Ingrid Larsson, dietist och fetmaforskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Samtidigt behöver insikten kring hur man kan undvika att bli överviktig öka. Fler dietisttjänster i kommuner och primärvård skulle öka tillgången till kunskap och inspiration för sundare vanor som minskar risken för såväl fetma som typ 2 diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdom. Idag saknas tillgång till dietist i flertalet kommuner.
Detta kan du göra för att behålla normalvikt eller minska i vikt om du har övervikt eller fetma:
• Håll koll på vikt och midjeomfång, skriv matdagbok om du vill få bättre koll på dina matvanor.
• Ät grönsaker, rotfrukter, bär och frukt varje dag. Ät lagom stora portioner – utifrån vad just du behöver.
• Minska på sockret, till exempel läsk, energidrycker, godis, kakor, bullar och glass.
• Lär dig mer om bra matvanor och livsmedel så att du kan göra bra val för hälsan.
• Var en god förebild för dina barn och rör på dig varje dag.
• Gör fysisk rörelse till något naturligt och positivt. Skapa hälsosamma matvanor tillsammans.
• Var utvilad och mätt när du går i mataffären. Är du trött, hungrig och stressad är risken större att du handlar kaloririk mat och gör mindre hälsosamma val.
• Sök hjälp om du behöver mer kunskap, stöd och uppföljning.
 
Vad kan en kommun göra för sina invånare?
• Servera välbalanserad varierad mat med stort utbud av grönsaker, frukt och bär i skolor och förskolor.
• Erbjuda bra mellanmål i skolcaféer – ingen försäljning av godis och läsk på skolor och fritids.
• Se till att det finns säkra och attraktiva gång- och cykelvägar.
 
Vad kan en arbetsplats göra för sina anställda?
• Underlätta bra val för hälsan, till exempel i personalmatsalen och vid kaffeautomaten.
• Göra det enkelt att röra sig mer på arbetstid, t ex stå vid skrivbordet, cykla eller gå mellan möten.
• Erbjuda hjälp med viktminskning till anställda som lider av fetma eller övervikt.
Fakta: Andelen vuxna med fetma är i Sverige 14 procent hos män och 11 procent hos kvinnor, och år 2030 beräknas var fjärde vuxen i Sverige vara drabbad; 26 procent av männen och 22 procent av kvinnorna.
World Obesity Federation har angett den 11 oktober 2015 som den första ”World Obesity Day”. Syftet med dagen är att öka vår förståelse för fetma, i samhället och för personer som lider av sjukdomen. Samtidigt vill man sprida kunskap om hur man kan begränsa viktökning och ge stöd för att hjälpa de som redan är drabbade.
Källa: Dietisternas riksförbund

Föregående

World Obesity Day 11 oktober: Diet och fetma tema för nästa Uppsala Health Summit

Kvinnor med Alzheimer-relaterad gen tappar mer i vikt efter 70

Nästa