Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm utlyser möjligheten att söka bidra

| |

Ansök om bidrag

Du som är verksam inom barnavården främst i Stockholms län kan få bidrag till forskning, resor, fortbildning mm av Föreningen Mjölkdroppen i Stockholm.

Föreningen har till ändamål att verka för en god barnavård genom att ekonomiskt stödja kunskapsutvecklingen kring uppfödning och vård av barn och ungdomar upp till 18 års ålder. Särskild vikt läggs vid amning vad gäller de späda barnen.

Ansökan om bidrag ska göras per e-post. Formulär för ansökan om bidrag finns tillgänglig på föreningens hemsida: www.mjolkdroppen.se.

Ansökan om bidrag ska – förutom namn, adress och telefonnummer – också innehålla uppgifter om den sökandes nuvarande verksamhet samt för vilket ändamål och med vilket belopp bidrag söks. Kostnaderna skall specificeras så långt möjligt. Har bidrag sökts för samma ändamål från annat håll ska detta anges. Ytterligare anvisningar för ansökan finns angivna i blanketten.

Obs! Ansökan ska vara föreningen tillhanda senast den 24 januari 2020.

Källa: mjolkdroppen.se

Föregående

Kosten har direkt påverkan på hur pigga spermierna är

3 skäl att prenumerera på Dietisten

Nästa