Gener kopplas till ulcerös colit

| |

Ett internationellt forskarlag, med forskare från USÖ, har hittat 29 nya genvarianter som kan kopplas till ulcerös kolit. Fynden, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics, ger viktig kunskap om sjukdomsframkallande gener. USÖ-forskaren Jonas Halfvarson, som tagit initiativet till den svenska delen av det internationella samarbetet kring arvets betydelse vid sjukdomen, hoppas att genkartläggningen i framtiden ska leda till förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder av inflammatoriska tarmsjukdomar.     
– Förhoppningen är att vi ska kunna använda den nyvunna kunskapen för så kallad molekylär klassificering av sjukdomar. Detta är speciellt viktigt i de fall diagnosen ulcerös kolit eller Crohns sjukdom är osäker och andra sjukdomar med likartad symptombild behöver uteslutas, säger Jonas Halfvarson.
Studien bygger på en analys av drygt 16 000 patienter med ulcerös kolit och över 32 000 friska kontrollpersoner från Europa, Nordamerika och Oceanien. Precis som tidigare studier visat, verkar de upptäckta genvarianterna vara involverade i kontrollen av inflammation, immunologiskt svar och i att bevara en oskadd tarmslemhinna. Sammantaget har forskarna nu identifierat 99 genvarianter som kopplas till inflammatorisk tarmsjukdom, det vill säga ulcerös kolit och Crohns sjukdom.
– Vår förhoppning är att de genetiska studierna ska möjliggöra framtida identifiering av patienter som kommer att drabbas svår ulcerös kolit och att kunna erbjuda dem en intensifierad behandling tidigt i sjukdomsförloppet, avslutar Jonas Halvarson. 
Fakta:
Tillsammans med Crohns sjukdom är ulcerös colit en av de dominerande formerna av inflammatorisk tarmsjukdom. Sjukdomarna är kroniska med inflammation och sår i tjocktarmen och drabbar mellan en halv och en procent av Sveriges befolkning. Symtomen på sjukdomen ulcerös kolit är diarré, blödningar från ändtarmen, blod i avföringen, diarré, magsmärtor, viktnedgång och kraftlöshet. Även om läkemedelsbehandling ofta kan hålla sjukdomen i schack så måste 10-20 procent av de drabbade patienterna operera bort större delen av tjocktarmen.
 
Källa: Universitetssjukhuset Örebro

Föregående

Medelhavskost ger längre liv

Fetmaoperation skyddar mot stroke och infarkt

Nästa