Glutenintolerans kan leda till cancer och hjärtsjukdomar

| |

Han har tillsammans med några forskarkollegor under en längre tid studerat patienter med celiaki. I studierna har olika samband visat sig, exempelvis att de med celiaki har ökad risk för att få många andra sjukdomar. Kopplingarna är viktiga att känna till eftersom det kan leda till en bättre kartläggning av tillståndet, menar Jonas Ludvigsson.
Det är genom att köra stora patientregister i databaser som han och resten av forskarkollegorna kunnat se att just glutenintoleranta har en ökad risk för att få astma, en del olika hjärtsjukdomar och vissa typer av cancer.
Kopplingen mellan celiaki och astma publicerades för några veckor sedan. Även om inte risken ökar dramatiskt så finns sambandet.
Jonas Ludvigsson anser kopplingen mellan celiaki och cancer och hjärtsjukdom vara ännu viktigare.
Läkarvetenskapen har länge misstänkt ett samband mellan glutenintolerans och lymfom. Nu har Jonas Ludvigsson och resten av forskarteamet fått rönen bekräftade.
Vad kopplingen mellan celiaki och de tre allvarliga sjukdomarna beror på vet man emellertid inte i dag.
Eva Bengtsson, generalsekreterare på Svenska Celiakiförbundet, anser att de nya rönen är viktiga.
– Vi måste fånga upp det stora mörkertal av odiagnosticerade glutenintoleranta. I dag kan så många som 3-4 procent av Sveriges befolkning ha celiaki och dessa måste snabbt få adekvat behandling. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med att försöka hitta alla de som i dag kanske går omkring med lättare depressiva symtom och orkeslöshet utan att veta vad det beror på. Vår insats är viktig – inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger hon.
Celiaki drabbar folk i alla åldrar. Flest glutenintoleranta har dock fått sin diagnos som vuxna.
Källa: Svenska Celiakiförbundet

Föregående

Järntillskott ökar kadmiumupptag hos nyfödda

Råd om bra mat i äldreomsorgen

Nästa