Gratis matkasse inte bara bra

| |

I Facebookgrupper kan fattiga barnfamiljer anonymt be om presentkort på mat. Men den här sortens hjälp är inte bara av godo, menar forskare vid Högskolan i Gävle. Risken är att fattigdom inte upptäcks.

I sociala medier finns möjligheter för människor att be andra om akut hjälp med mat eller pengar. Facebookgruppen Giving People, som forskare vid Högskolan i Gävle specifikt har studerat, riktar sig till barnfamiljer i ekonomisk nöd.

Familjer anger anonymt vad de behöver och får sedan en mindre summa, i form av ett presentkort. Att det är ett presentkort är ingen slump. Ett presentkort syns inte på det egna kontot, om socialtjänsten skulle be om kontoutdrag. Därmed ”rundas” socialtjänsten.

Forskarna har granskat 30 ansökningar till Giving People. De såg att ansökningarna handlar om basala behov, som mat och kläder till barnen. Familjerna som sökte hjälp var främst ensamstående föräldrar eller familjer med många barn.

– Nittio procent av familjerna uppgav att barnen inte kan äta sig mätta, i flera fall kan man tala om ren nöd, säger Sven Trygged, professor i socialt arbete.

Att människor anonymt får hjälp med mat och kläder via Facebook är inte enbart av godo, menar forskarna. Tvärtom finns risker. En risk är att fattigdom på detta vis, inte minst barnfattigdom, flyger under samhällets radar. Familjers svåra situation upptäcks inte.

– Det gör att samhället inte ser hela omfattningen av barnfattigdomen och behovet av försörjningsstöd, säger Sven Trygged.

En annan risk är att mer långsiktig hjälp uteblir, menar forskarna. Söker man exempelvis hjälp från socialtjänsten eller vissa större frivilligorganisationer får man ett erbjudande om ett personligt möte. Det sker inte om man får hjälp via Giving People och andra liknande kanaler.

Ekonomiska svårigheter är ofta ett tecken på andra sociala problem – som kanske bara upptäcks om utbildad personal får chans att träffa den som är i knipa. Ett personligt möte kan också leda till mer långsiktig hjälp. 

– Om det till exempel ligger strukturella orsaker bakom så är det ju väldigt svårt för människor att på egen hand förändra sin situation, säger Sven Trygged.

Läs mer här När hjälpen finns på Facebook – Om försummade behov och nya hjälpformer 

Foto: Stock.Adobe.com

Föregående

Tejp och plåster i vården

Hälsofrämjande livsmedelssystem på Uppsala Health Summit

Nästa