Hållbara matvanor inte dyrare

| |

Det går att äta för en bättre hälsa och miljö och ändå få pengar över. Det redovisar Statens folkhälsoinstitut i ett regeringsuppdrag. Beräkningar visar att hållbara matvanor är billigare för de allra flesta typkonsumenter. 

En vanlig uppfattning är att hållbara matvanor är dyrare. Men det går att äta för bättre hälsa och miljö utan att det kostar mer. Det är möjligt genom att minska konsumtionen av kött samt så kallade utrymmesvaror som alkohol, chips, godis, läsk och kakor. Och istället öka konsumtionen av frukt och grönt, spannmål samt baljväxter (ärtor, bönor och linser), som är en bra proteinkälla. Idag går 35-40 procent av våra matkostnader till utrymmesvaror. 
Matkostnad kan sänkas med 1500 – 9000 kronor
Beräkningar på olika typkonsumenter som Statens folkhälsoinstitut genomfört visar att matkostnaderna kan minska med 1500 – 9000 kronor per år beroende på de ursprungliga matvanorna. Beräkningar har bland annat genomförts för en student och en pensionär med mycket begränsad matbudget. 
– För de flesta typkonsumenter är det en halvering av utrymmesvarorna som ger största besparingen. En del av pengarna kan förslagsvis läggas på ekologiska livsmedel, säger Anita Linell, avdelningschef vid Statens folkhälsoinstitut.
Hållbara matvanor ger bättre näringsintag
Våra matvanor är betydelsefulla för hälsan och välbefinnandet. En omställning till mer hållbara matvanor betyder bättre balans i näringsintag och ökade möjligheter att fylla behovet av vitaminer och mineraler. Det bidrar till en bättre folkhälsa samtidigt som det kan vara ett sätt att förebygga viktuppgång. 
För miljöns skull är en större säsongsanpassning av vår frukt- och grönsakskonsumtion viktig. Att anpassa våra matvanor efter svensk säsong kan också påverka priset positivt, exempelvis genom att äta rotfrukter istället för importerad sallad och tomater. Det kan i sin tur öka frukt- och grönsakskonsumtionen bland socioekonomiskt svaga grupper som idag har lägst konsumtion. 
Bred samverkan krävs
För att nå en omställning mot mer hållbara matvanor är det nödvändigt att många arbetar tillsammans för att skapa ett hållbart val för konsumenten, exempelvis livsmedelsindustrin, restauranger, myndigheter, kommuner och ideella organisationer. 
– Möjligheten att göra hälsosamma och hållbara matval kan också stärkas genom ökad kunskap och medvetenhet, säger Anita Linell.
Källa: Statens Folkhälsoinstitut

Föregående

Eating Soy Early in Life May Reduce Breast Cancer Among Asian Women

Årets Dietist – Stefan Pettersson, specialist inom Idrottsnutrition

Nästa