Har upptäckt protein som skyddar mot mättade fetter

| |

Forskare vid Göteborgs universitet har upptäckt proteiner som är specifikt nödvändiga för att hantera kost som innehåller mättade fetter.

Fett är viktigt för människokroppen, inte bara som ett sätt att lagra energi, utan också som viktig byggsten. Och varje membran som omger cellen och dess inre organeller, består främst av fett.
Men alla fetter är inte likadana. Mättade fetter, som finns rikligt i animaliska fetter, tenderar att bilda ”styva” cellmembran. Omvänt tenderar omättade fetter, som finns i vegetabiliska oljor, att bilda ”flexibla” membran.
– För att cellerna ska kunna fungera ordentligt måste membranen ha precis rätt grad av fluiditet för att tillåta proteiner att röra sig inuti membranerna, interagera med varandra och fungera korrekt, säger Marc Pilon, professor i genetik vid Göteborgs universitet, som lett den forskningsstudie som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften PLoS Genetics.

Liten mask skyddas mot mättat fett genom ett protein
Fetterna i cellmembranen fås huvudsakligen via kosten. En liten mask, C. elegans, en populär modellorganism som används i forskning över hela världen, har ett speciellt protein som är specifikt nödvändigt för att hantera kost som innehåller mättade fetter. Masken innehåller ett protein, PAQR-2, som trivs med en kost som innehåller mättade fetter.
– Vi upptäckte att om vi matade muterade maskar, som saknade PAQR-2, så blev cellmembranen stela och slutligen dog maskarna. Så proteinet PAQR-2 är viktigt för att överleva när kosten innehåller mättade fetter.
Nästa steg i forskningen blev att undersöka om människor också har ett protein som gör samma jobb som maskens protein PAQR-2.

Liknande protein hos människan
När DNA-sekvenser jämfördes fann forskarna att maskens protein (PAQR-2) är mycket lik två mänskliga proteiner som kallas AdipoR1 och AdipoR2. Dessa beskrivs i den vetenskapliga litteraturen som proteiner som skyddar mot diabetes, men vilka de exakta cellulära funktionerna är har inte varit helt klarlagt.
– Vi fann att den humana AdipoR2 liknade maskens PAQR-2. Båda är evolutionärt konserverade proteiner, som är väsentliga för att förhindra giftig påverkan på cellmembranen genom mättade fetter.

Artikeln är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLoS Genetics.
Digital publicering: https://doi.org/10.1371/journal .pgen.1007004

Källa: Göteborgs universitet

Föregående

Biomarkörer i blodet visar matens stora betydelse för åldersdiabetes

Konditionsträning påverkar kognitiv funktion och viktiga hjärnsystem hos äldre människor

Nästa