Hög stress på jobbet minskar fysisk aktivitet på fritiden

| |

Personer som upplever hög stress på arbetet minskade sin fysiska aktivitet på fritiden. Risken att bli fysiskt inaktiv var 20 procent för de som upplevde arbetsstress, jämfört med de som inte upplevde stress på arbetet. Det visar en stor studie av forskare vid Mittuniversitetet i samarbete med flera andra universitet i Europa.
Det har funnits hypoteser om att stressiga jobb som kännetecknas av höga krav och en låg grad av kontroll i arbetssituationen resulterar i trötthet och ett större behov av återhämtning. Därmed skulle också sannolikheten för passivitet och stillasittande under fritiden öka.
En stor studie som nyligen publicerades i American Journal of Epidemiology innehåller data från 170 000 personer i 14 europeiska länder. Där visas ett klart samband mellan arbetssituationen och den fysiska aktiviteten på fritiden.
– Risken för fysisk inaktivitet vid ett stressigt jobb är framförallt kopplad till hur man upplever kontrollen över den egna arbetssituationen, snarare än hur högakraven är i arbetet. Ju mindre kontroll och möjlighet man hade att styra sitt arbete, desto större var sannolikheten att personen var fysiskt inaktiv på fritiden, säger Anders Knutsson, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet.
Fysisk inaktivitet kan kopplas till flera sjukdomstillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2 diabetes och vissa former av cancer. En ökad fysisk aktivitet i befolkningen skulle kunna förbättra folkhälsan. Därför är det viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar hur befolkningen deltar i fysiska aktiviteter.
– Våra resultat tyder på att insatser för att öka den fysiska aktiviteten i befolkningen också kan dra nytta av att beakta faktorer som rör arbetslivet, säger Anders Knutsson.
Studien är en del av ett samarbete mellan flera europeiska universitet, IPD-Work Consortium, där Mittuniversitetet ingår. Det övergripande syftet är att göra tillförlitliga uppskattningar av effekterna av psykosociala riskfaktorer i arbetet för olika kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa, funktionshinder och dödlighet. Arbetet bygger på en omfattande mängd individdata från många studier.
 
Källa: Mittuniversitetet

Föregående

Varannan ”naturlig” bantningsprodukt innehåller läkemedel

Järntillskott vid låg födelsevikt kan förhindra senare ADHD

Nästa