Hormon från fettväv kan ge skydd vid PCOS

| | ,

Fetma och nedsatt insulinkänslighet är vanligt vid polycystiskt ovariesyndrom, så kallad PCOS, som drabbar mer än var tionde kvinna i fertil ålder. Ny forskning som bygger på djurstudier visar nu att hormonet adiponektin, som frisätts från fettväv, kan skydda mot dessa förändringar.
– Det här skulle kunna bli en framtida behandling för de metabola störningarna vid PCOS, säger Anna Benrick, docent i fysiologi vid Göteborgs universitet, om studien som presenteras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.
Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, kännetecknas av höga nivåer av det manliga könshormonet testosteron och störd ägglossning som kan ge ofrivillig barnlöshet. PCOS ger också ofta problem med övervikt och nedsatt förmåga att tillgodogöra sig effekten av insulin, så kallad insulinresistens. Det leder i sin tur till ökad risk för diabetes typ 2.

Skydd mot störningar

Ett internationellt forskarlag lett från Göteborgs universitet och Karolinska Institutet har tidigare visat att kvinnor med PCOS har lägre nivåer av hormonet adiponektin. Det finns en stark koppling mellan de låga adiponektinnivåerna, ökat midjeomfång, stora fettceller och insulinresistens hos kvinnorna. Men orsakssambandet mellan de låga adiponektinnivåerna och de metabola förändringarna vid PCOS är inte fastställt.
I den nya studien gick forskarna därför vidare med studier på två typer av genetiskt modifierade honmöss. I den ena gruppen fanns möss med förhöjda adiponektinnivåer och i den andra fanns möss med total avsaknad av adiponektin.
Hälften av mössen i respektive grupp fick manligt könshormon som man sedan tidigare vet framkallar symtom på PCOS hos vanliga möss. Möss med höga nivåer av adiponektin visade sig då vara skyddade mot PCOS-relaterade metabola störningar som insulinresistens och bukfetma. Adiponektin skyddade däremot inte mot ägglossningsstörningar.

Effektiv behandling

Resultaten visar att adiponektin har en viktig roll för fettvävens funktion och troligtvis även för utvecklingen av fetma och insulinresistens hos kvinnor med PCOS. Ett läkemedel som verkar som adiponektin skulle därför kunna vara en effektiv framtida behandling för de metabola störningar som drabbar kvinnor med PCOS, menar forskarna bakom studien.
– Adiponektin har ingen effekt på fertiliteten, man får inte fler ägglossningar, men det verkar väldigt lovande för de metabola störningarna, konstaterar Anna Benrick.
Länk till studien: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1708854114 Adiponectin protects against development of metabolic disturbances in a PCOS mouse model” av Anna Benrick, Belén Chanclón, Petere Micallef, Yanling Wu, Laila Hadi, John M. Shelton, Elisabet Stener-Victorin, Ingrid Wernstedt Asterholm.
Studien är finansierad av bland andra Vetenskapsrådet, NovoNordisk fonden, Diabetesfonden, Diabetes Wellness fonden, Adlerbertska fonden och Strategic Research Program (SRP) Diabetes Karolinska Institutet.
Källa: Karolinska Institutet.
Föregående

Nu förbättras vården av gravida med fetma

Enkel sockerart kan förutsäga risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom

Nästa