Informationsmaterial om Celiaki på ukrainska, engelska och ryska

| |

Svenska Celiakiförbundet har tagit fram ett enkelt informationsmaterial på ukrainska, engelska och ryska till de ukrainska flyktingar som nu kommer till Sverige. Många av dem har celiaki, och vet inte riktigt hur de ska göra för att leva säkert.

Materialet, en tvåsidig PDF, är tänkt att ge grundläggande information för att leva med celiaki i Sverige, och förbundet försöker nu nå ut till relevanta aktörer med informationen, och tror att dietister är den viktigaste vårdprofessionen för celiakister.

Källa: Svenska Celiakiförbundet

Föregående

Christin Anderhov Eriksson är Årets Dietist 2022

Negativ utveckling i över 40 år av övervikt och fetma

Nästa