Inspirationsvideor för cancerprevention

| |

Dietisternas Riksförbund har tillsammans med Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC), Cancerfonden, Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet tagit fram inspirationsvideor om hälsosamma levnadsvanor för cancerprevention.

Syftet är att öka kunskapen om den europeiska kodexen mot cancer, samt att framhålla cancerperspektivet i arbetet med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor i primärvården.

Videorna kan ses som en mini-utbildning och berör:
• Tobaksvanor
• Alkoholvanor
• Fysisk aktivitet
• Matvanor
• Hälsosam vikt
• Solvanor

På denna länk hittar du inspirationsvideorna:
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/prevention/stod-till-levnadsvanor/

Källa: DRF

Föregående

Diabetesfonden utlyser projektbidrag

Extra material Dietisten #2.22 finns nu digitalt

Nästa