Internetmedicin publicerar uppdaterade behandlingsöversikt: Obesitas i primärvården

| |

Se länken för behandlingsöversikt: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=425

Referenser
Rössner S, Torgerson J. Fetma. I Dahlström U, Kechagias S, Stenke L (eds). Med. Liber. Stockholm, 2011.
Fetma – Från gen- till samhällspåverkan. Lindroos AK, Rössner S (eds). Studentlitteratur. Lund, 2007.
Larsson I, Rössner S. Fetma i primärvården. Studentlitteratur. Lund, 2015
SBU. Mat vid fetma – en systematisk litteraturöversikt. 2013.

Föregående

Svältandet ettåring omhändertas – fick strikt vegankost

Överraskande mycket fisk i stenålderskosten

Nästa