Kalciumtillskott kan öka risken för demens hos kvinnor

| |

Kalciumsupplement kan öka risken för demens hos äldre kvinnor som haft en stroke eller andra tecken på sjukdomar i hjärnans blodkärl. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Neurology.
Cerebrovaskulära sjukdomar är en grupp sjukdomar som påverkar blodflödet i hjärnan. Dessa sjukdomar, där stroke är inräknat, är den femte vanligaste dödsorsaken och ökar risken för att utveckla demens.
– Osteoporos, benskörhet, är ett vanligt problem för äldre och eftersom kalciumbrist bidrar till osteoporos rekommenderas ett dagligt intag av 1000 till 1200 mg kalcium. Att få i sig den mängden kalcium genom den vanliga kosten är svårt och därför är det vanligt att ta kosttillskott med kalcium. På senare tid har kosttillskott och dess effekter på hälsan däremot ifrågasatts, säger Silke Kern, forskare vid Centrum för Åldrande och Hälsa (AGECAP) vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

700 äldre kvinnor följdes

I en ny studie följdes 700 äldre kvinnor, utan demens och med en ålder på mellan 70 och 92 år, under fem år. Kvinnorna genomgick en rad tester i början och slutet av undersökningsperioden, inklusive minnestester och tester av tankeförmågan. 447 av deltagarna undersöktes också med datortomografi av hjärnan i början av studien.
Forskarna tittade även på användandet av kalciumtillskott bland deltagarna i studien, samt om de diagnosticerades med demens under studiens gång.

Förhöjd risk enbart vid cerebrovaskulär sjukdom

Studien visade att de kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, men när forskarna analyserade informationen upptäckte de att den förhöjda risken bara gällde kvinnor med cerebrovaskulär sjukdom.
Kvinnor som hade haft en stroke och som tog kalciumtillskott hade nästan en sju gånger så hög risk att utveckla demens, jämfört med de kvinnor som hade haft en stroke men inte tog kalciumtillskott. För kvinnor med vitsubstansförändringar som tog kalciumtillskott var risken tre gånger högre jämfört med dem som inte gjorde det. Vitsubstansförändringar är en markör för cerebrovaskulär sjukdom, det vill säga sjukdomar i hjärnans blodkärl, och ses vid datortomografi av hjärnan.
För de kvinnor som inte hade haft en tidigare stroke eller tecken på vitsubstansförändringar vid datortomografi av hjärnan innebar kalciumtillskott ingen förhöjd risk att utveckla demens.

Fler studier behövs

– Det är viktigt att påpeka att det här var en observationsstudie vilket gör att vi inte kan slå fast att kalciumsupplement orsakar demens. Studien var också liten och det går inte att dra generella slutsatser för hela befolkningen. Det behövs nu fler och större studier för att vidare undersöka sambanden mellan kalciumtillskott och demens, säger Silke Kern.
Kalciumtillskott är viktigt för många kvinnor med osteoporos för att undvika frakturer, men studien visar att läkare noga bör överväga fördelar och nackdelar när patienterna har cerebrovaskulär sjukdom.
Studien Calcium supplementation and risk of dementia in women with cerebrovascular disease publicerades i Neurology online den 17 augusti.
 
Källa: Sahlgrenska Akademin

Föregående

Fasta är ett effektivt verktyg i cancerbehandling

Ärftlighet bidrar till samband mellan ADHD, hetsätning och alkoholberoende

Nästa