Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge satsar på snabbspår för äldre multisjuka

| |

Nu finns ett snabbspår för äldre multisjuka på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Tanken är att äldre multisjuka snabbt ska få tillgång till ett multiprofessionellt geriatriskt team och inte behöva vänta på akuten.
Geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) i Huddinge är den första i sitt slag i Stockholm och resultatet av ett nytt samarbete mellan Funktion Akut och Tema Åldrande.
GAVA kommer till att börja med att vara en pilot med fyra vårdplatser men ska utöka till tolv vårdplatser i början av 2018. Till GAVA skickas multisjuka patienter som är åttio år eller äldre och som av akutmottagningens triageläkare (som gör den första bedömningen av patienter på akuten) bedöms vara lämpliga.
Patienterna behöver inte vara färdigutredda, det vill säga inte ha en färdig diagnos, för att komma till GAVA. De behöver inte en remiss och de kan vistas här i väntan på provsvar och svar från röntgen, säger Martin Annetorp, operativ chef Tema Åldrande.
Att det inte behövs någon remiss är unikt för en geriatrisk avdelning i Stockholm. Personalen på GAVA är densamma som arbetar på den geriatriska avdelningen R74 i Huddinge, med förstärkt bemanningen. GAVA har också fått ta över ett antal övervakningsmonitorer från akuten för att kunna följa vitalparametrar som blodtryck, puls och andning över tid.
Lösningen med GAVA har möjliggjorts tack vare den nya verksamhetsmodellen.
Förr var det murar mellan olika kliniker – olika budgetar, uppdrag och regelverk. Nu träffas vi kring samma bord och diskuterar våra gemensamma patienter. När alla har ansvar hela vägen förändras sättet att tänka och det placerar patienten i fokus avslutar Martin Annetorp.
Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

Föregående

Nyfödda skåningar ska screenas till studier om typ 1-diabetes och celiaki

Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning

Nästa