Kontrollsticka i fickformat hjälp mot undernäring bland patienter

| |

Närmare 30 % av patienterna inom slutenvård lider idag av undernäring. Centralsjukhuset Kristianstad tar nu krafttag för att snabbare upptäcka och behandla dessa patienter. Till sin hjälp har personalen en enkel kontrollsticka i fickformat. Med hjälp av stickan kan man snabbt få de svar som behövs för att se om patienten befinner sig i riskzonen för undernäring.
Personalen på Centralsjukhuset Kristianstad ska göra en riskbedömning för undernäring av alla nyinlagda patienter över 65 år, samt alla patienter inom särskilda riskgrupper. Det innebär att BMI ska dokumenteras och man ska kontrollera ätproblem och ofrivillig viktförlust. Kontrollstickan fungerar som en komihåglapp där personalen på ena sidan finner de tre kontrollfrågorna som utgör riskbedömningen för undernäring, och på andra sidan hittar förslag på åtgärder.
Stickan är framtagen av dietisten Erika Norberg och är en del i ett större projekt för att komma åt problematiken med undernäring bland inlagda patienter. – Det är enkel lösning men har visat sig underlätta arbetet väldigt mycket. Personalen kan snabbt få tag i den information de behöver för att göra riskbedömningen, berättar Erika Norberg. Allt ska sedermera dokumenteras i journalsystemet där det finns klara riktlinjer för vilka åtgärder som bör sättas och vem som är ansvarig för att åtgärderna genomförs.
De nutritionsproblem som patienter med risk för undernäring har kan delas in i tre kategorier.

  • Matintag – svårt att hantera mat på tallriken, sitta bra vid måltiden eller att föra maten till munnen
  • Sväljning – svårt att tugga, öppna/stänga munnen, sväljsvårigheter
  • Energi/ork – orkar inte fullfölja en hel måltid, äter sakta, nedsatt aptit

Åtgärderna kan vara enkla som att ändra konsistens, typ av kost eller anpassa besticken men kan också kräva mer avancerade lösningar. På kontrollstickan står inte bara vad som kan göras utan även om man behöver konsultera en logoped, sjukgymnast eller dietist. – CSK har valt att fokusera mycket på praktiska lösningar och användarvänlighet för att finna rätt åtgärder, och har därmed en bra utarbetad åtgärdsplan för patienterna i risk. Alla – personal på avdelningarna, sjukgymnaster, logopeder, dietister och inte minst köket – är viktiga för att komma åt problemet med undernäring, avslutar Erika Norberg.
 
Källa: Region Skåne

Föregående

Stora brister i vård och rehabilitering efter stroke

Barn till lågutbildade konsumerar mer vård och använder mer antibiotika

Nästa