Kroppens energiförbränning ökar efter fetmaoperation

| |

En så kallad gastric bypass-operation ger ofta en viktnedgång som är varaktig över lång tid. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu hittat en del av förklaringen: fetmaoperationen ökar kroppens energikonsumtion så att opererade i princip ”äter sig smala”.
Att behålla en lägre vikt efter bantning är svårt. Vid sjuklig fetma används därför kirurgi som ger en varaktig viktnedgång.
Gastric bypass är ett sådant kirurgiskt ingrepp där maten leds förbi magsäcken och tolvfingertarmen direkt ned i tunntarmen.

Effektiv viktnedgång

Efter ingreppet upplevs en tidigare mättnad vilket minskar matintaget, dessutom väljer de som opererats gärna nyttigare födoämnen. Sammantaget leder det till en effektiv viktnedgång.
Men det minskade energiintaget förklarar inte ensamt varför gastric bypass-patienter i så hög utsträckning lyckas behålla den lägre vikten över tid.

Ökar kroppens förbränning

I en studie som publiceras i tidskriften PlosOne erbjuder forskare vid Sahlgrenska akademin en förklaring: gastric bypass-operationen får kroppens egen energikonsumtion att öka vid måltider.
– Operationen leder till att delar av tunntarmen blir mer aktiv och därmed ökar sitt näringsbehov. Den ökade energikonsumtionen lämnar därmed mindre kvar av en måltid för blodet att ta upp och lagra som fett. Man kan säga att man äter sig smal, säger Malin Werling, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Ett dygn i energikammare

I studien har gastric bypass-patienter studerats i en så kallad energikammare, dels före och dels upp till två år efter operation. I energikammaren, som är inredd som ett litet hotellrum och där försöksobjekten vistas under ett dygn, kan forskarna i stor detalj studera kroppens energiomsättning.
– Att kroppens energibehov ökar efter måltid är välkänt. Vi vet också att det är energikrävande för mag- och tarmkanalen att bryta ned och absorbera födoämnen. Men att denna effekt förstärks av en gastric bypass var oväntat, säger Lars Fändriks, professor vid Sahlgrenska akademin.

Fortsatta studier

Forskarna ska nu i fortsatta studier i detalj utreda mekanismerna bakom mag- och tarmkanalens ökade energibehov efter fetmaoperation. Förhoppningen är att man i framtiden ska kunna förstärka effekten med läkemedel, och därmed minska behovet av kirurgiska ingrepp.
Artikeln Roux-en-Y gastric bypass surgery increases respiratory quotient and energy expenditure during food intake publicerades i Plos One den 22 juni.
Länk till sammanfattning
FAKTA:
I Sverige utförs årligen mellan 7000-8000 viktreducerande operationer. Gastrick bypass är idag det vanligaste ingreppet. Sådana viktreducerande magtarmingrepp ger en varaktig viktminskning och samtidigt en återhämtning från diabetes och andra ämnesomsättningssjukdomar.
 
Källa: Göteborgs universitet

Föregående

Skolstart – så kan vi hjälpa barn med allergi

Proteininteraktion påvisar möjlig länk mellan Parkinsons och diabetes

Nästa