Kvinnliga dataspelare ny riskgrupp för övervikt

| |

Unga kvinnor som spelar dataspel är en ny riskgrupp för att utveckla övervikt och fetma. Det visar en studie som inkluderar omkring 2 500 svenskar i tjugoårsåldern.
I den aktuella studien har omkring 2 500 unga mellan 20 och 24 år fått besvara en enkät vid tre olika tillfällen: 2007, 2008 och 2012. Genom enkäten har forskarna vid Sahlgrenska akademin försökt undersöka om tiden som unga ägnar åt att mejla, chatta eller spela dataspel på fritiden också påverkar deras BMI.
Resultaten visar att normalviktiga kvinnor som spelade datorspel minst 1 timma om dagen hade en större sannolikhet att utveckla övervikt (mätt som BMI över 25) under den fem år långa studieperioden, jämfört med kvinnor som inte spelade.
– För en ung kvinna av genomsnittlig längd och vikt som spelade dataspel mer än två timmar om dagen uppskattades ökningen i BMI motsvara en extra viktuppgång om 3.7 kilo. Beräkningen är gjord med hänsyn till andra riskfaktorer för fetma som till exempel ålder, sysselsättning, total daglig datortid, fysisk aktivitet på fritiden, sömn och upplevt socialt stöd, säger Sara Thomée, forskare vid Sahlgrenska akademin.
Samma utveckling kunde inte ses hos männen. Varför just kvinnor gick upp i vikt är enligt Sara Thomée oklart, och det behövs enligt henne fler studier för att bekräfta resultaten och identifiera möjliga orsaker.
Göteborgsforskarna drar ändå slutsatsen att unga kvinnliga dataspelare kan vara en viktig målgrupp för förebyggande folkhälsoinsatser.
Artikeln ”Leisure time computer use and overweight development in young adults – a prospective study” publicerades i vetenskapliga tidskriften BMC Public Health den 1 september.
Länk till artikeln: https://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/839

Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Föregående

Internetbaserad kurs i förbättringskunskap

Dina magbakterier avgör vilken diet som ger viktminskning

Nästa