Kvinnor med Alzheimer-relaterad gen tappar mer i vikt efter 70

| |

Kvinnor som bär på en särskild Alzheimer-relaterad gen har en brantare viktnedgång efter 70 års ålder. Upptäckten, som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin, kan underlätta tidig diagnos och behandling av demenssjukdomen.
Den aktuella forskningen kommer från Göteborgs universitets nya Centrum för Åldrande och Hälsa, AgeCap, och bygger på data från den kända Kvinnoundersökningen där forskare vid Göteborgs universitet i över 40 år följt ett representativt urval av den medelålders kvinnliga befolkningen.
Den här gången har Göteborgsforskarna fokuserat på förekomsten av en särskild genvariant (kallad APOEe4) som man vet kan kopplas till Alzheimers sjukdom.
Den nya studien visar att de kvinnor som bär på genen har en brantare viktnedgång efter 70 års ålder, jämfört med kvinnor som inte bär på den.
– Upptäckten bidrar till tidigare studier som visat att kroppsviktsförändring kan vara ett tidigt tecken på risk att utveckla Alzheimers. Eftersom vikt och BMI-kurvor är lätta att mäta skulle våra rön kunna underlätta diagnos och behandling, säger Deborah Gustafson, forskare vid Sahlgrenska akademin.
Normalt ökar vuxna kvinnor sin vikt från medelåldern och fram till cirka 70 års ålder, för att sedan tappa i vikt under ålderdomen. Dessa viktförändringar tros bero på faktorer som till exempel förändrad energiomsättning och förändringar i hjärnan.
Hos vuxna som utvecklar demens ser livets viktvariationer lite annorlunda ut. Kvinnor som utvecklar demenssjukdom under livet har en flackare kurva och ökar mindre i BMI fram till 70-års ålder, för att därefter utvecklas på samma sätt som de kvinnor som inte är påverkade av demenssjukdom. Varför man observerar det här fenomenet är dock oklart.
– Det har föreslagits att det har att göra med sensoriska förändringar kopplat till födointag, förändringar i hjärnstrukturen och andra processer kopplade till åldrande. Vår upptäckt att viktnedgången har en koppling till APOEe4-genen kan förhoppningsvis hjälpa oss att bättre förstå dessa processer, säger Deborah Gustafson.
Artikeln 37 Years of Body Mass Index and Dementia: Effect Modification by the APOE Genotype: Observations from the Prospective Population Study of Women in Gothenburg, Sweden publiceras online i Journal of Alzheimer´s Disease den 23 oktober.
Länk till artikeln: https://bit.ly/1L1K490

Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Föregående

Fler dietister behövs för att minska fetmaepidemi: World Obesity Day 11 oktober

Handlingsplan ska minska undernäring hos inneliggande patienter

Nästa