Lågt D-vitamin ger ökad dödlighet för äldre män

| | ,

Låga D-vitaminvärden i blodet är förknippat med en ökad dödlighet hos äldre män. Det visar en studie på 2 800 svenska män som utförts vid Sahlgrenska akademin. 
Statistikern Helena Johansson och hennes forskarkollegor vid Centrumbildningen för Ben och Artritforskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i en studie följt 2 878 äldre svenskar under åtta år. Fokus för forskningen, som ingår som en del i ett internationellt projekt, har varit att undersöka risken för benskörhet.
Nu har forskarna också upptäckt att låga halter av D-vitamin har ett samband med ökad dödlighet hos äldre män.
–Studien visar att män med D-vitaminnivåer i det lägsta intervallet hade mer än dubbelt så hög risk att dö jämfört med män som låg på medianvärdet. Eftersom resultaten är kontrollerade mot ett stort antal bakomliggande faktorer som sjukdomar, läkemedelsbehandling och årstidsvariation, måste sambandet mellan D-vitamin och dödlighet anses starkt, säger Helena Johansson, forskare vid Sahlgrenska akademin.
I Sverige bildas D-vitamin i huden endast under sex av årets månader, vilket leder till att blodnivåerna av D-vitamin variera påtagligt mellan årstiderna. Men att behandling med D-vitamin skulle kunna öka levnadslängden är enligt forskarna för tidigt att säga.
–Det behövs mer resultat från randomiserade behandlingsstudier med D-vitamin innan man kan dra den slutsatsen, säger Helena Johansson.
Studien Low serum vitamin D is associated with increased mortality in elderly men: MrOS Sweden publicerades i tidskriften Osteoporosis International. Studien bygger på uppgifter hämtade ur den omfattande så kallade Mr OS-studien, som följer 11 000 äldre män från USA, Sverige och Kina.
Källa: Sahlgrenska Akademien

Föregående

Tvillingstudier ska avslöja orsaker till tarmsjukdomar

Medelhavskost ger längre liv

Nästa