Lika mycket fiber och mineraler i glutenfria produkter

| | ,

Glutenfria produkter innehåller lika mycket fiber och viktiga mineraler och är på så sätt lika nyttiga som motsvarande produkter med gluten. Det visar en nordisk studie som Livsmedelsverket medverkat i.

I studien som genomfördes i Finland, Norge och Sverige undersöktes näringsämnen och tungmetaller  i 37 glutenfria produkter som mjöl, spannmålsflingor, müsli, bröd och kakor. Syftet var att jämföra mängden fiber, mineraler och tungmetaller i glutenfria produkter med innehållet i produkter som innehåller gluten. Resultatet visar att de innehåller lika mycket fiber och viktiga mineraler som järn, kalcium och magnesium. Det är ämnen som ofta finns i fullkorn från de sädesslag som innehåller gluten.

– Det är glädjande att se att utbudet är så bra näringsmässigt, säger Veronica Öhrvik, rådgivare på Livsmedelsverket. Att äta fullkorn är viktigt för hälsan men för de som har celiaki kan det vara svårt att få i sig tillräckligt. Därför är det extra viktigt att de glutenfria produkterna innehåller mycket av de här näringsämnena.

Studien visar också att glutenfria produkter kan innehålla mer av vissa tungmetaller som bly och nickel än motsvarande produkt med gluten. Även om det inte finns något gränsvärde för nickel i mat bedöms halterna inte innebära någon hälsorisk. Blyhalterna i spannmålsprodukterna är under EU:s gränsvärde.

— Även om det inte är så höga halter bör ämnena minskas så mycket det går för att begränsa den totala mängden vi får i oss, speciellt när det gäller bly. Producenterna behöver se över sina produkter och Livsmedelsverket ska fortsätta undersöka produkter och råvaror för att hitta orsaken till att det finns mer av ämnena i glutenfria produkter, säger Salomon Sand, toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket

När det gäller tungmetallen kadmium var det ingen skillnad mellan glutenfria produkter och motsvarande produkter med gluten.

Analyserna visade också att glutenfria produkter ofta innehåller mindre protein och mer av kolhydraten stärkelse än produkter med gluten.

Text: Livsmedelsverket

Föregående

Ökad hjärtsvikt och stroke hos män före 40

Ny studie om depression och kost – visar tecken på förbättring

Nästa