Mag- och tarmbakterier påverkar insulinkänsligheten

| |

Forskare i Los Angeles, USA, har undersökt 36 olika bakteriesorter som lever i mag-tarmkanalen. Två av de undersökta bakteriestammarna hade en negativ effekt på insulinkänslighet och blodsockerbalans.

I den nu publicerade studien i tidskriften Diabetes har de amerikanska forskarna från Cedars-Sinai Medical Center undersökt 353 personer utan diagnostiserad typ 2-diabetes.
I undersökningen ingick genetiska tester av avföringsprov som deltagarna hade lämnat in för att bestämma vilken sorts bakterier det handlade om och hur mycket bakterier deltagarna hade.

Vidare testades deltagarnas förmåga att omsätta socker med ett så kallat sockerbelastningstest och de fick även besvara en enkät om sina matvanor. Det visade sig att 28 av deltagarna hade odiagnostiserad typ 2-diabetes. Ytterligare 135 deltagare visade sig ha prediabetes, ett förstadium till sjukdomen baserat på hur de hade svarat på sockerbelastningstestet.

Forskarna jämförde deltagare med diabetes och prediabetes med de deltagare som hade en normal sockeromsättning under belastningstestet. Tanken var att se om det fanns någon skillnad i sammansättningen av bakterier i mag-tarmkanalen mellan grupperna, baserat på svaren från de genetiska avföringstesterna.

Resultatet visade att de deltagare som hade högre halter av tio sorter av bakteriestammen Coprococcus hade bättre sockeromsättning och högre insulinkänslighet. Motsatt resultat var det för de deltagare som hade högre halter av två sorters bakterier som kallas Flavonifractor då dessa hade sämre insulinkänslighet.

Forskarna påpekar att det ännu är för tidigt att introducera nya behandlingar som bygger på att förändra bakteriefloran för att förebygga eller behandla typ 2-diabetes eller förstadier till sjukdomen. Skulle vidare forskning visa att det fungerar blir nästa steg att bestämma hur en sådan behandling ska se ut, kanske innefattar den någon form av probiotika eller antibiotika.

Pressbild

Föregående

Matcirkeln blir grönare

Okunskap kring protein

Nästa