Tandhälsa hos barn beroende av mammans kostkunskaper

| |

I nummer 1.21 av Dietisten skriver leg dietist Kajsa Asp om tandhälsa, och vi gör nu denna artikel tillgänglig digitalt här för alla.

Under senare tid har det blivit allt mer tydligt att dietistkompetens behövs inom tandvården. Munhälsa och nutrition är intimt förknippade, varför ett kunskapsutbyte mellan dietist och tandvårdspersonal är av stor vikt.

Läs hela artikeln här!

Föregående

Vi har koll på Nyckelhålet – mer än hälften väljer det

Brister i särskild celltyp kan vara orsak till ulcerös kolit

Nästa