Många svenskar behöver äta mindre kött

| |

Inte mer än 500 gram rött kött och chark i veckan är Livsmedelsverkets råd till den som vill minska risken för tjock- och ändtarmscancer. Även för miljöns skull är det bättre att äta mindre kött.
Många skulle må bra av att äta mindre charkprodukter och mindre kött från nöt, gris och lamm. Den senaste forskningen visar tydligt att rött kött och chark kan påverka risken för cancer.

– Vårt råd är att inte äta mer än 500 gram rött kött och chark i veckan, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket. Idag äter tre av fyra män och nästan varannan kvinna i Sverige mer än så.

Samstämmig forskning

Livsmedelsverket har gått igenom den senaste forskningen, bland annat från World Cancer Research Fund, ett oberoende internationellt forskningsinstitut. Forskningen visar samstämmigt att personer som äter mer än cirka 500 gram rött kött och chark (tillagad vikt) i veckan löper ökad risk att drabbas av cancer i tjock- och ändtarmen. I Sverige är tjock- och ändtarmscancer den tredje vanligaste formen av cancer.

– Det är tyvärr ingen tvekan om att det finns en tydlig koppling mellan rött kött och chark och risken att drabbas av den här typen av cancer, säger Rickard Bjerselius.

Charkprodukter, som exempelvis korv och bacon, ökar cancerrisken mer än rent kött. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att bara en mindre del av det kött man äter bör vara chark.

Bönor kan ersätta köttets järn och protein

Kött bidrar med många näringsämnen och är en viktig järnkälla, speciellt för barn, unga och kvinnor i fertil ålder. Kött bidrar också med protein, men det är inte svårt att få tillräckligt med protein även med mindre kött.

– Om man byter ut en del av köttet och korven mot fisk och baljväxter, som bönor, kikärter och linser, får man i sig både järn, protein och andra viktiga ämnen. Dessutom mättar de bra, säger Rickard Bjerselius.

Välj köttet med omsorg

Kött har stor negativ påverkan på miljön. Därför kan det få positiva miljöeffekter om man minskar på köttportionerna eller byter ut några kötträtter i veckan mot vegetariska alternativ.

Samtidigt kan köttproduktion vara positivt för miljön, eftersom betande djur bidrar till ett öppet landskap och kan gynna den biologiska mångfalden. I jämförelse med andra länder står sig svensk köttproduktion väl både när det gäller djuromsorg och användning av antibiotika.

– Som konsument har man makt att välja. Lägg pengarna på kött som är producerat på ett hållbart sätt, och där man tagit hänsyn till hur djuren mår, säger Rickard Bjerselius.

Fakta

  • Rött kött är kött från nöt, gris och lamm. Även viltkött räknas in i rött kött. Med charkprodukter menas kött som har rökts, behandlats med nitrit eller konserverats på annat sätt. Exempel är korv, bacon, rökt skinka, salami, kassler, leverpastej och blodpudding.
  • Man vet ännu inte vad det är i rött kött och chark som ligger bakom den ökade risken för cancer, det är troligen flera faktorer som samverkar. Det som diskuteras är bland annat så kallat hemjärn (den form av järn som finns i kött), fett, nitrit, nitrosaminer, salt och virus.
  • I Sverige insjuknar varje år omkring drygt 6 000 människor i tjock- och ändtarmscancer och det är därmed den tredje vanligaste cancerformen.
  • Köttkonsumtionen i Sverige har ökat med 40 procent sedan 90-talet. Ökningen har skett genom ökad import. Idag är nästan hälften av köttet importerat, huvudsakligen från länder inom EU.
  • 72 procent av männen och 42 procent av kvinnorna äter mer än 500 gram rött kött och chark, enligt Livsmedelsverkets senaste undersökning av svenskarnas matvanor.
  • Köttproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Nöt och får, som är idisslande djur, släpper ut stora mängder växthusgaser. Samtidigt hjälper betande djur i Sverige till att hålla naturbetesmarker öppna. Det gynnar hotade arter som är beroende av att dessa inte växter igen.

Källa: Livsmedelverket

Föregående

Barn i Europa äter ett hekto socker om dagen

Ny upptäckt kan bota diabetes

Nästa