Matval påverkar vår mentala hälsa, men många aktuella dieter och tillskott saknar evidens

| |

Vår kost och vårt näringsintag är inte bara avgörande för fysiologi och kroppssammansättning, utan har även betydande effekter på humör och mentalt välbefinnande.

Orsakssambanden bakom vår mentala hälsa är komplexa och multifaktoriella, dock tyder alltmer data på en stark koppling mellan en dålig diet och försämrad psykisk hälsa, såsom ångest, depression samt andra neuropsykiatriska tillstånd.

Det är en vanlig föreställning att vissa dieter äger särskilda psykiska hälsoeffekter, men ofta saknas här ett egentligt vetenskapligt stöd. Forskarna ser emellertid en växande mängd epidemiologiska data som otvetydigt visar på en koppling mellan näring och mental hälsa. Den ger inte någon information om kausalitet eller underliggande mekanismer, varför framtida studier bör fokusera på att klargöra dessa relationer för att frilägga vilka mekanismer som här är i spel.

I en fritt tillgänglig översiktsartikel gör Suzanne Dickson, professor i fysiologi, särskilt neuroendokrinologi, vid Sahlgrenska akademin tillsammans med kollegor en genomgång av olika samband. En del är väl belagda som medelhavsdiet och skydd mot depression, medan andra saknar tillräckligt underlag som D-vitamintillskott och ADHD.

Forskarna föreslår randomiserade, kontrollerade studier av hög kvalitet som fokuserar på att ta fram kunskap från befolkningsbaserade observationsstudier som underlag för att ta fram en individuellt profilerad kost.

Artikel (open access):
Nutritional psychiatry: Towards improving mental health by what you eat; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X19317237

Populärvetenskaplig text:
https://akademiliv.se/2020/01/62418/?utm_campaign=cmp_1355971&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

Föregående

3 skäl att prenumerera på Dietisten

Insekter på provmenyn – ”Jag tvekade innan jag tog första tuggan”

Nästa