Matvanor bland unga i Västra Götaland kan förbättras

| |

Konsumtion av söta och feta livsmedel bör minska till förmån för grönsaker och frukt, i synnerhet när det gäller ungdomar med låg fysisk aktivitet på fritiden. Det visar en studie av ungdomars livsmedelsval, mat- och motionsvanor samt förekomst av övervikt och fetma bland unga som genomförts av Sahlgrenska akademin på uppdrag av Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen. .
Detta är den första matvaneundersökning som genomförts på ungdomar 15-16 år i Västra Götaland. Den baseras på en enkätundersökning som genomfördes 2008 bland alla ungdomar födda år 1992, boende i Västra Götalands län. Ungdomarnas matvanor har jämförts med matvanor hos unga i hela befolkningen från Livsmedelsverkets matvaneundersökning 2008 och Svenska näringsrekommendationer 2005.
Generellt gäller att flickorna gjorde bättre livsmedelsval än pojkar, till exempel åt hälften av flickorna grönsaker och frukt varje dag jämfört med en tredjedel av pojkarna. Flickorna åt också mindre snabbmat än pojkarna och drack mindre läsk och saft. Omkring 25 procent av pojkarna åt pizza såväl som hamburgare varje vecka.
– Dessa resultat är inte unika. Könsskillnaderna stämmer överens med Livsmedelsverkets studier som bland annat visar att kvinnor i alla åldersgrupper äter mer frukt och grönsaker än män, säger forskaren Heléne Bertéus Forslund på avdelningen för klinisk näringslära vid Sahlgrenska akademin, som genomfört kartläggningen av ungdomarnas livsmedelsval och matvanor.
Det var också bland pojkarna som förekomsten av övervikt och fetma var störst – 18 procent bland pojkarna och 12 procent bland flickorna.
Andelen ungdomar som rapporterade att de åt bullar och kakor en eller flera gånger i veckan var 75 procent både bland pojkar och flickor. När det gäller godis och choklad rapporterade så många som 50 procent av både pojkarna och flickorna att de åt godis och choklad ”var och varannan” dag. De höga siffrorna för sötsaker kan jämföras med rapporterat intag av fisk och grovt bröd. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör vi äta fisk och skaldjur två till tre gånger i veckan. Totalt åt endast 15 procent av pojkarna respektive flickorna enligt dessa rekommendationer. När det gäller bröd visade det sig att 70 procent av både flickorna och pojkarna åt bröd dagligen. För grovt och hårt bröd var siffrorna 47 procent för flickorna och 40 procent för pojkarna.
Undersökningen visar också att få ungdomar åt vegetarisk kost. De allra flesta uppgav att de åt blandkost – 92 procent av flickorna och 96 procent av pojkarna.
– Sammantaget visar livsmedelsvalen att kolhydraterna har en dålig kvalitet med mycket socker och för lite fibrer, vitaminer och mineraler och att en alltför hög andel av energin kommer från fett och framförallt mättat fett, säger Heléne Bertéus Forslund.
Barn och ungdomar rekommenderas att vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Bland ungdomarna i undersökningen var 60 procent av flickorna och 64 procent av pojkarna fysiskt aktiva på en nivå motsvarande Svenska näringsrekommendationer 2005. Den grupp ungdomar som rapporterade måttlig till hård motion regelbundet åt oftare grönsaker, frukt och fisk än de som rapporterade att de motionerade sällan eller angav lätt motion.
– Matvanor grundläggs tidigt. Exempel på insatser för att främja goda matvanor som folkhälsokommittén stödjer är, exempelvis Skolmatsakademin, handlingsprogrammet för övervikt och fetma med rekommendationer för hälsofrämjande och förebyggande insatser och forskningsstudien IDEFICS där Partille, Mölndal och Alingsås ingår och som syftar till att utveckla nya förhållningssätt för att främja bättre kost- och motionsvanor hos barn, säger Karin Engdahl (S), ordförande Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen.
Läs hela rapporten här: Livsmedelsval och matvanor
Källa: Lena Mattsson, Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Föregående

Mer än var tredje rör på sig för lite

Eat Soybeans to Prevent Diseases

Nästa