Mer än var tredje rör på sig för lite

| |

– Många vet att det är viktigt att äta bra och röra på sig, men det kan vara svårt att hitta bra vanor i vardagen. Men genom att vara fysiskt aktiv i minst 30 minuter varje dag, och genom att äta mycket frukt och grönsaker, ökar vi chansen att må bra och vara pigga, säger Pia Lindeskog, chef för avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö på Statens folkhälsoinstitut.
Högst andel fysiskt aktiva finns i Halland, där 69 procent av invånarna rör på sig minst 30 minuter per dag. Andelen som äter frukt och grönt minst fem gånger per dag är högst i Stockholms län, med 12 procent.
– Förutsättningarna för hälsosamma vanor varierar stort mellan olika grupper, bland annat på grund av ekonomiska förhållanden, hur omgivningarna ser ut och vilket matutbud som finns lokalt. Kommunerna har ett stort ansvar för att utforma den fysiska miljön och de kommunala verksamheterna på ett sätt som främjar goda matvanor och fysisk aktivitet, säger Pia Lindeskog.
Under denna vecka, den 19-25 april, uppmärksammas vikten av goda matvanor och fysisk aktivitet under parollen Ett friskare Sverige. På uppdrag av regeringen samordnar Statens folkhälsoinstitut aktiviteterna under veckan tillsammans med en rad aktörer på lokal och regional nivå.
Uppgifterna om fysisk aktivitet och matvanor bygger på Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, genomförd under åren 2006-2009. Statistiken avser befolkningen i åldrarna 16-84 år.
Källa: FHI

Föregående

Blodsockerfall ger sämre livskvalitet enligt diabetespatienter

Matvanor bland unga i Västra Götaland kan förbättras

Nästa